nieuwe statuut gerechtsdeurwaarder door Annemie Turtelboom

Minister van Justitie Annemie Turtelboom bracht op donderdag 10 oktober 2013 een werkbezoek aan ons kantoor om het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarder aan de pers toe te lichten. De Kamercommissie Justitie gaf die week definitief groen licht aan dit nieuwe statuut.

De krachtlijnen van het nieuwe statuut zijn :

  • de invoering van een vergelijkend examen,
  • de oprichting van een gemengd samengestelde benoemingscommissie zodat de benoemingsprocedure op een objectieve en moderne manier kan verlopen,
  • de oprichting van gemengde tuchtcommissies op het niveau van het Hof van Beroep zodat de tuchtrechtspraak uit de arrondissementele sfeer wordt gehaald. Dit impliceert dat gerechtsdeurwaarders niet meer berecht moeten worden door collega’s uit hetzelfde arrondissement.

De algemene verwachting is dat de invoer van het vergelijkend examen een impuls zal geven aan de verjonging van het beroep, net zoals dat het geval was bij notarissen.

Minister Turtelboom liet kreeg een rondleiding op ons kantoor ter illustratie van wat het beroep van gerechtsdeurwaarder vandaag de dag inhoudt. De maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder en het belang van informatica voor het beroep waren twee belangrijke focuspunten.

Tot slot werden drie jonge, vrouwelijke stagiair-gerechtsdeurwaarders gepolst naar de redenen waarom zij voor het beroep van gerechtsdeurwaarder kozen. Het nieuwe statuut en de objectivering van de benoemingsprocedure, in dit geval tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, kon alvast bij deze vrouwen op veel enthousiasme rekenen.