stormschade? Hagelschade? Laat u bijstaan met een vaststelling van de schade door Modero

Begin juni teisterden verschillende onweersbuien ons land. Intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden kunnen grote schade veroorzaken. Deze storm- en hagelschade wordt in het algemeen verzekerd via uw brandverzekering. Weerschade die buiten de eenvoudige risico's van de brandpolis valt, wordt in het geval van een erkende natuurramp verhaald op het rampenfonds.

In geval van schade (aan uw woning, bedrijf, wagen, ...)  moet u een van komende dagen aangifte doen bij uw verzekering of makelaar. U neemt best ook enkele foto's.

Modero kan ook voor u de schade vaststellen door een proces-verbaal inclusief foto's van de schade op te maken. Een dergelijk proces-verbaal van vaststelling van materiële feiten door een gerechtsdeurwaarder geniet authenticiteit.

Modero heeft een ruime expertise inzake vaststellingen van de meest uiteenlopende aard, waaronder stormschade. Wil u een vaststelling laten uitvoeren of heeft u vragen bij de te volgen procedure? U wordt meteen geholpen op volgend rechtstreeks nummer :  03 260 83 03 of via vaststelling@modero.be.