Wil u een vaststelling laten uitvoeren of heeft u vragen bij de te volgen procedure? Contacteer ons en wij helpen u meteen verder.
Modero heeft een ruime expertise inzake vaststellingen. Dagelijks wordt er op ons beroep gedaan voor vaststellingsopdrachten van de meest uiteenlopende aard.

 

In het nieuwe statuut staat in artikel 519 §1 letterlijk dat de vaststellingen van gerechtsdeurwaarders authenticiteit genieten voor de materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk heeft kunnen waarnemen. Dat werd in het verleden ook al aangenomen. Toch beschikte de rechter over een zeker appreciatiebevoegdheid over het proces-verbaal van vaststelling.

Door de expliciete opname in de wettekst van het woord "authenticiteit" voor wat de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk kan waarnemen, wordt de appreciatiebevoegdheid van de rechter ernstig ingeperkt. De rechter zal zich voortaan moeten houden aan wat de gerechtsdeurwaarder in het proces-verbaal heeft vastgesteld. Deze echtheid van de zuiver materiële feiten, vastgesteld door de gerechtsdeurwaarder, zal enkel nog kunnen worden betwist door een procedure van valsheid in geschrifte.

(bron: De Juristenkrant, 15 januari 2014)