foto Jan De Meuter

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Deurwaarders in Nederland nam in het jongste nummer van de Gerechtsdeurwaarder uitgebreid de tijd om de Sam-Tesvoorzitter en bezieler van Modero Gerechtsdeurwaarders Jan De Meuter aan de tand te voelen. Lees hier het volledige artikel.

Over de verhouding van Sam-Tes ten aanzien van de Nationale Kamer:
“Er was voor mijn gevoel een wat meer wendbaar bootje nodig dat beter kon laveren tussen de obstakels en sneller kan schakelen wanneer nieuwe opportuniteiten aan de horizon verschijnen. Overigens is er een nauwe samenwerking tussen de Kamer en het directiecomité aan de ene kant en het dagelijks bestuur van Sam-Tes aan de andere kant. Wij nemen zelf geen beslissingen maar zijn louter uitvoerend. Al kunnen we ook op eigen kracht initiatieven op gang trekken die we dan meteen ook ter afstemming voordragen bij de Nationale Kamer: ‘tuning while playing’. We moeten snel en wendbaar blijven; daar ligt onze kracht.”

Over de vergevorderde aanpak van digitalisering door de Belgische gerechtsdeurwaarders:
“Laat ik het zo zeggen: door het eclatante succes van het CBB leeft het beeld dat als wij iets aanpakken, het ook echt tot iets leidt. Met het nieuwe systeem voor de inning van onbetwiste geldschulden is dat beeld nog eens bevestigd.”

Over de nieuwe procedure voor de inning van niet-betwiste geldschulden in een B2B-relatie:
“In deze procedure komt alles samen wat we de laatste tien jaar hebben ontwikkeld op IT-vlak: de werkwijze is volledig gesynchroniseerd, dus iedere handeling die de deurwaarder op kantoor verricht wordt ook centraal gelogd en bijgehouden. Daarnaast is er veel aandacht voor de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit is echt een parel waarvoor terecht veel interesse bestaat bij andere Europese landen.”

Meer weten over deze nieuwe b2b-procedure? 
Lees hier alles over de service die Modero u kan bieden.