Jan De Meuter kondigt het CROS aan op de persconferentie van Justitieminister Koen Geens en de FOD Justitie.  Het samenwerkingsprotocol met ‎de beroepsorganisaties van de gerechtsdeurwaarders, de advocaten en de notarissen inzake de verdere digitalisering van justitie wordt voorgesteld. Met projecten zoals het centraal bestand van berichten tonen de gerechtsdeurwaarders al dat ze digitale voortrekkers zijn. Vandaag gaan ze op dat élan verder met het centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden. 


Jan De Meuter, voorzitter van het kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders SAM-TES, kondigde de demonstratie van het centrale register aan als volgt:

De nieuwe procedure die minister van justitie Koen Geens de maatschappij aanbiedt voor de inning van de onbetwiste geldschulden in een b2b-relatie is geniaal, zowel in haar eenvoud als in haar efficiëntie. Dat mocht ook blijken uit de interesse van heel wat andere Europese landen.
Wij als gerechtsdeurwaarders zetten sedert 10 jaar voluit in op informatisering: digitaal als dé taal die mensen en bedrijven sneller en efficiënter kan verbinden.

Ook voor deze nieuwe procedure hebben we in de schoot van de Nationale Kamer een nieuw digitaal platform gecreëerd,het CROS - het centraal register van onbetwiste geldschulden. Hierin komen alle technische verwezenlijkingen van de voorbije jaren samen:

  • onze authentieke bron van gerechtsdeurwaarders met onze service bus (24 miljoen transacties per jaar) met een volledige auditing en logging module wat tracking en tracing mogelijk maakt;
  • het elektronische tekenen van documenten;
  • het verbinden van diverse authentieke bronnen (KBO, VIES register, Rijksregister, ...);
  • een volledig digitaal dossier met een digitale kluis waarin alle documenten worden opgeslagen.

Dit technisch platform laat ons toe om de doelstelling van de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden te realiseren:

  1. Sneller dan de traditionele procedure: al na 1 maand en 8 dagen bekomen we een uitvoerbare titel;
  2. Goedkoper. Bij wijze van voorbeeld op een openstaand bedrag van 10.000 euro moet de verzoekende partij in de gerechtelijke procedure 889,63 euro betalen. In de nieuwe procedure is dit slechts 225,23euro. Dit is viermaal minder. Voor lagere hoofdsommen daalt het te betalen bedrag tot minder dan 125 euro.
  3. Bovendien moet het transparant zijn en rechtszekerheid bieden aan alle partijen. Door het feit dat een magistraat buiten de rechtbank om een beperkt toezicht blijft houden op de naleving van de formele voorwaarden van de procedure, wordt hieraan beantwoord.

Door sneller en goedkoper te werken wordt bijgedragen aan een betere cash positie van bedrijven en bovendien wordt justitie ontlast, wat ook één van de doelstellingen is van deze wetgeving.

Dit digitaal platform is evenwel geen doel op zich maar een middel om ons doel te bereiken: een betere justitie, een betere maatschappij en een betere wereld.

We danken de minister voor het vertrouwen dat hij stelt in de gerechtsdeurwaarders als digitale bondgenoot.

Het systeem is klaar en gaat definitief in werking op 2 juli 2016.


Meer weten over onze b2b diensten? Lees er alles over op www.gosolid.be
Neem snel contact met ons op en we helpen u snel verder!