Onbetaalde penale boetes zullen vanaf februari in het hele land systematisch worden ingevorderd door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. De moeizame invordering van de penale boetes, met mank lopende informaticasystemen, is een oud zeer. Maar in 2014 en 2015 zette de FOD Financiën twee proefprojecten op in Gent en Luik, waarbij onbetaalde boetes automatisch werden opgevolgd. Bij de twee projecten samen werden meer dan 8.000 zaken overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder, en werd in totaal 4,3 miljoen euro ingevorderd.

Op dit moment is het mogelijk om deze werkwijze landelijk te gaan toepassen. Meer info.