Een gerechtsdeurwaarderkantoor helpt u om onbetaalde facturen te innen.

Bent u niet helemaal overtuigd van het nut van een gerechtsdeurwaarderkantoor? Wilt u weten hoe wij precies te werk gaan en wat onze toegevoegde waarde is? Als u een gerechtsdeurwaarderkantoor inschakelt, kunt u rekenen op expertise en ervaring. Lees verder en ontdek hoe wij u kunnen helpen. 

Financiële gezondheid

U waakt voortdurend over de financiële gezondheid van uw onderneming. Alleen zo kunt u succesvol zijn, de toekomst van uw onderneming vrijwaren en voldoende financiële draagkracht behouden. U krijgt dan ook liever niet te maken met wanbetalers, of dat nu in een B2B- of B2C-context is.
Voor uw B2B-vorderingen krijgt u alvast een duwtje in de rug. De Belgische wet voorziet sinds juli 2016 namelijk een nieuwe administratieve procedure. Zonder tussenkomst van een rechtbank kunnen onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-context veel sneller en goedkoper geïnd worden.

Een complete en doortastende aanpak

Om openstaande facturen in te vorderen moet u doortastend te werk gaan. De juiste toon en communicatie spelen een belangrijke rol, net zoals een volledig inzicht in het dossier. Een gerechtsdeurwaarder staat sterk op beide fronten.  Zo zetten we een waaier aan communicatiemiddelen in om de drempel zo laag mogelijk te maken. Elke debiteur krijgt toegang tot zijn dossier via het internet, duidelijke afrekeningen, begeleidende brieven, brede openingsuren, regionale loketten, meertalige medewerkers, sms, bijzondere websites, enz.

Zodra we over de vereiste titel beschikken, kunnen we onze doortastende aanpak aanvullen met uitgebreide documentatie. Een gerechtsdeurwaarderkantoor heeft een uitgebreide databank met klantendossiers die heel wat waardevolle informatie bevatten en doet – eenmaal gemachtigd – een beroep op externe databanken zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Een uitstekende kennis

Kennis van wat er reilt en zeilt in de sector is een must. Een gerechtsdeurwaarder is voortdurend op de hoogte van alle relevante regelgeving, nieuwe procedures en wijzigingen in de wetgeving. Maar daar stopt het niet. Nabijheid is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Dankzij een uitgebreid netwerk van kantoren en een sterke lokale verankering slaagt een gerechtsdeurwaarderkantoor erin om de vinger aan de pols te houden. 

Ervaring en knowhow van een gerechtsdeurwaarderkantoor

Dankzij onze jarenlange ervaring en knowhow weten wij welke stappen we wanneer moeten ondernemen. Zo bent u zeker van een professionele aanpak. We houden altijd de lange termijn en het behouden van uw klantenrelaties in het achterhoofd. Zo komt uw reputatie niet in het gedrang. Bovendien gaan we voor maatwerk en een persoonlijke benadering. We zijn ervan overtuigd dat we op die manier onze maatschappelijk rol – het oplossen én voorkomen van betaalproblemen – het best kunnen vervullen.