Gestroomlijnde communicatie

Modero kiest bij elke opdracht voor duurzame samenwerking en hecht erg veel belang aan juiste, tijdige en volledige informatie, zowel voor de opdrachtgever als voor de klant. Hoe we dat aanpakken, leest u hier.

Communicatie met de opdrachtgever

Informatie voor de opdrachtgever is een topprioriteit. U heeft een centraal aanspreekpunt (single point of contact) bij Modero: uw accountmanager of projectbeheerder zorgt voor stipte communicatie met alle betrokkenen, waakt over een uniform beheer van uw dossiers en beantwoordt al uw vragen van rapportering tot ICT-topics.

Communicatietraject met de klant

Contact met de klant gebeurt volgens een gestroomlijnde procedure die we in nauw overleg met u, de opdrachtgever, bepalen.

Inleidend vertrekt meestal een aanmaning via gewone post. Waar mogelijk verzenden we die per mail. De toon van dat eerste bericht is open, duidelijk en laagdrempelig.

De tweede fase gebeurt telefonisch: de klant krijgt een herinnering via sms of via een outbound call volgens een vastgelegd script.

Modero zet ook in op nudging: we zenden positieve feedback via sms om correct betaalgedrag aan te moedigen.

Uitgebreide contactmogelijkheden

Invordering impliceert stappen die de klant moet zetten. Modero houdt de drempel laag dankzij:

-  Talrijke regionale loketten: de verplaatsingskost en –inspanning blijft minimaal voor de klant.

- De uitgekiende Modero-webapplicatie: duidelijke dossierinformatie voor elke klant, dankzij het digitale dossier, eenvoudige simulaties, contact- en zelfs rechtstreekse betaalmogelijkheden.

- Opdrachtspecifieke websites: een aangepast portaal in functie van de opdrachtgever met praktische inlichtingen voor klanten over de inningsprocedure, zoals voor de NMBS, De Lijn, de MIVB en het mobiliteitsbedrijf van de stad Gent.

Maatschappelijke mix

Van het Modero-team wordt een grote sociale intelligentie verwacht. De aanwervingspolitiek is dan ook gericht op talent en verscheidenheid. Door een heterogene samenstelling van etnische achtergrond, religie, cultuur en geslacht binnen het kantoor krijgen we een afspiegeling van de maatschappij, wat een meerwaarde is bij de behandeling van de dossiers. Klanten in een aantal gevallen te woord staan in hun moedertaal is geen verplichting, maar het versoepelt het contact en vormt een ontegensprekelijk voordeel bij de behandeling van de dossiers. Daarnaast is Modero een mix van ervaring en jonge mensen. Dit zorgt voor een permanente doorstroming die mee de continuïteit en de dynamiek van het kantoor bepaalt.

Communicatiestijl

Onze visie passen we consequent toe: de toon is laagdrempelig maar kordaat om de klant tot actie aan te sporen. We willen de huidige vordering innen en toekomstige problemen vermijden. Onze analyses maken het mogelijk de aanpak telkens aan te passen aan het toegekend solvabiliteitsprofiel van de klant zodat die makkelijker overtuigd raakt.

Bovendien volgen we niet alleen de klanten nauw op maar ook onszelf. Met regelmatige vergaderingen met de verschillende kantoren zetten we concrete verbetertrajecten op.