inning schoolfacturen

Uw school legt de nadruk op onderwijs. Terecht. De inning van elke schoolfactuur loopt daardoor niet altijd even vlot. Vzw “SOS Schulden op School” meldt dat 70% van de scholen in Vlaanderen te maken krijgt met onbetaalde facturen. Wordt ook uw school geconfronteerd met openstaande schoolfacturen? Dan heeft u dringend nood aan een effectieve, globale aanpak.

Het sneeuwbaleffect in elke school

Sommige ouders betalen de schoolfactuur niet omdat ze de middelen niet hebben, anderen omdat ze de betaling niet als een prioriteitervaren. Niet onbegrijpelijk, want sancties worden door de school zelden opgelegd. Zo’n 30% van de ouders legt de factuur onderaan de stapel en ondermijnt de financiële middelen van de school. Onderwijsmateriaal, lonen en extra activiteiten komen zo in het gedrang.

Doordachte opvolging en inning van schoolfacturen

De oplossing voor de inningsmoeilijkheden ligt voor de hand: de school focust op haar kerntaak en schakelt gespecialiseerde hulp in. Modero focust bij inning van schoolfacturen op efficiënte opvolging via een invorderingstraject op maat. Vooral die laatste benadering betekent een echte meerwaarde in vergelijking met incasso: de sociale dimensie van de school blijft op elk moment gewaarborgd.

Evenwichtige inning van schoolfacturen

De gerechtsdeurwaarder zoekt een balans tussen schuld en betaling. Die voorzichtige benadering sluit perfect aan bij de schoolfactuur. U kunt rekenen op een duidelijk verzoek tot betaling op verzoenende toon, op aangepaste communicatie in lijn met het imago van uw school en op regelmatige terugkoppeling met een overzicht van elk betaaltraject. Kortom: ouders worden geactiveerd en u behoudt het overzicht over de inkomsten.

Nadruk op begeleiding bij schoolschulden

Modero staat voor persoonlijke totaaloplossingen: naast de activatie van ouders voorzien we in aangepaste begeleiding in probleemdossiers: we werken nauw samen met CAW en OCMW om de ouders alle opties aan te bieden. Tegelijk verlagen we de betaaldrempel: ouders kunnen via alle mogelijke kanalen (mail, telefoon, diverse kantoren, …) bij ons terecht voor passende oplossingen, zodat hun relatie met de school niet verzuurd raakt door de betalingsproblemen.

Globale tevredenheid aan beide zijden

Scholen die een gerechtsdeurwaarder inschakelen, ervaren dat hun schoolfacturen vaker en sneller betaald worden. Ouders worden sneller geactiveerd en hebben baat bij een afbetalingsplan en financiële alternatieven die ze dankzij Modero ontdekken.

Is de inning van schoolfacturen ook bij u een probleem? Contacteer Modero voor een oplossing op maat.