debiteuren

Klanten die nóóit betalen, die bent u natuurlijk beter kwijt dan rijk. Oninbare bedragen hebben geen enkele waarde voor een schuldeiser en moeten vroeg of laat uit de boekhouding verdwijnen. Maar hoe voorkomt u dat het ooit zover komt? Door het betaalgedrag van uw klanten in kaart te brengen en preventief te werk te gaan. Enkele adviezen om dubieuze debiteuren te vermijden.

Maximale preventie

Om een duurzame relatie met een klant te kunnen aangaan, is het eerst en vooral zaak om hem door en door te kennen. En dat betekent onder meer: achterhalen of uw klant een stipte betaler of een wanbetaler is. Vertoont de betalingshistoriek onregelmatigheden? Is het betaalgedrag onlangs gewijzigd? Het is zaak om dit aandachtig op te volgen en gepast te reageren.

Is er sprake van een opeisbare schuldvordering? Dan kunt u Modero de opdracht geven om een inschatting te maken van de solvabiliteit van de klant in kwestie. Met onze SOLID-score krijgt u inzicht in het betaalgedrag van een klant. Zo komt u te weten of hij tot de groep van dubieuze debiteuren behoort.

En wat met bestaande klanten?

De SOLID-score signaleert meteen oninvorderbare dossiers door identiteitsproblemen of, bijvoorbeeld, een faillissement. Zo hebt u een helder inzicht in de afschrijvingskosten van uw portefeuille en vermijdt u hoge gerechtskosten. Welke instrumenten laten toe om een betrouwbare SOLID-score te geven?

  • Ervaring en expertise: specialisten hebben niet alleen ruime ervaring met invorderingsdossiers maar zijn ook thuis in uiteenlopende materies. 
  • Inzicht: Heeft uw klant structurele financiële problemen? Dan is de kans groot dat hij al een dossier heeft bij Modero.
  • Toegang tot externe data: zodra we over de vereiste titel beschikken, raadplegen we externe gegevensbestanden zoals het CBB (Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest) en het Rijksregister. Het CBB kan enkel gebruikt worden voor een betekening, dagvaarding, dwangbevel of latere akte. Op die manier krijgen we een zo volledig mogelijk beeld van de solvabiliteit van uw klant. 
  • Lokale verankering: de gerechtsdeurwaarder koppelt zijn bevindingen ter plaatse terug via een solvabiliteitsrapport waardoor de SOLID-score van de klant systematisch wordt afgetoetst en indien nodig bijgestuurd.

Dubieuze debiteuren? Minnelijke vordering krijgt voorrang

Vermoedelijk stuurde u zelf al een eerste of zelfs een tweede aanmaning naar de betrokkene. Vooraleer het dossier wordt overgenomen, bestudeert Modero die brieven nauwkeurig en geeft advies. Daarna kan Modero zelf nog een aanmaning sturen. De stijl en aanpak die wordt gehanteerd maakt een groot verschil. Elke debiteur verdient krediet, tot op zekere hoogte.

Als na deze minnelijke invorderingsfase nog altijd geen betaling volgt, kunnen wij als gerechtsdeurwaarder dadelijk de gerechtelijke procedure opstarten, na voorafgaand overleg met u en uw cliënt. 

Meer advies nodig? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.