invordertraject

Bij elke openstaande schuld hanteert Modero hetzelfde uitgangspunt: we streven naar een snelle en volledige betaling. Als het solvabiliteitsprofiel van de klant aantoont dat een afbetalingsplan nodig is, dan stellen we dat op volgens een vastgelegd traject waarbij de dossierbeheerder de afbetaling opvolgt, bijstuurt en contact opneemt als dat nodig blijkt.

Nauw overleg met de opdrachtgever

Voordat we onze procedure opstarten, leggen we samen met de opdrachtgever de maximale termijn van inning vast in een draaiboek. Dat doen we op basis van het type vordering en de solvabiliteit van uw klanten. U mag dus telkens rekenen op maatwerk bij het opstellen van het invordertraject, dat u als opdrachtgever trouwens online kunt opvolgen.

Ruime ervaring van Modero bij afbetalingsplannen

Één van de grote troeven van Modero is onze ruime expertise en uitgebreid gamma aan tools om het solvabiliteitsprofiel van uw klanten in te schatten. Daarmee beoordelen we vanaf het begin hun betalingscapaciteit en houden we maximaal rekening met de gewenste afbetaling. Die optimaliseren we in functie van het kwijtingsrecht: we streven naar een balans tussen snelle afbetaling en de beperking van bijkomende kosten.

Duidelijk stappenplan

Nog een troef is ons overzichtelijk traject:

1. Een inleidende brief aan de klant met het voorstel tot betaling;

2. De reactie van de klant en het verdere contact bepaalt onze aanpak;

2a. Respecteert de klant het afbetalingsplan niet, dan verzendt Modero een gratis herinnering. Reageert de klant daar niet op, dan volgt verdere invordering;

2b. Volgt de klant het plan, dan krijgt hij een bevestiging met een duidelijk overzicht van alle betalingsafspraken;

3. Halverwege de afbetaling sturen we aanmoedigende feedbacknaar de klant (‘nudging’);

4. Vóór de laatste betaling krijgt de klant een overzicht en gedetailleerde afrekening.

Strikte opvolging van het afbetalingsplan

Het uitgangspunt is telkens dat een afbetalingsplan haalbaar moet zijn voor de klant: een te zware afbetaling leidt tot wanbetaling en hogere kosten. Dat willen we vermijden. De regel blijft altijd dat een afbetalingsplan een gunstmaatregel is; bij afwijking van het uitgestippelde traject komt het dossier op de agenda van de beheerder die beoordeelt welke actie moet volgen, conform het draaiboek.

Voordelen van het afbetalingsplan bij Modero

Onze ervaring zorgt voor betrouwbare solvabiliteitsanalyses en een goed rendement bij de opgestelde afbetalingsplannen. Met onze geavanceerde software monitoren we de afbetalingen: dat verhoogt de kostenefficiëntie door de hoge graad van automatisatie in functie van het profiel van elke klant.