samen voor betere resultaten

Vandaag is er een groeiende groep mensen die in een (schijnbaar) uitzichtloze schuldenspiraal terechtkomen. Het percentage personen in België dat leeft in een gezin met ten minste twee achterstallen voor één of meerdere basisbehoeften (facturen voor elektriciteit, water, gas, huur, hypothecaire lening, gezondheidszorgen) is opnieuw gestegen tot 6%. Voor personen onder de armoederisicogrens bedraagt dit percentage vandaag 18,9%. Deze groep vindt niet steeds de weg naar een collectieve schuldenregeling of kan zich hierop gewoonweg niet meer beroepen. Deze noodzaak vertaalde zich in een bemiddelingsdienst in de schoot van Modero.

Uitbreiding maatschappelijk engagement Modero

Modero wil een actieve rol spelen in de ondersteuning van zwakkeren in onze maatschappij: daarom zetten we in op maximale informatieverwerking om optimaal kosten te beperken. Tegelijk versterken we onze band met overheidsinstellingen zoals het OCMW en helpen we op elk domein met structurele schuldafbouw bij klanten.

Samenwerkingsprotocol met OCMW Antwerpen

Structurele schuldafbouw is de beste aanpak, zowel voor de klant als voor de opdrachtgever. Daarom zet Modero in op een partnership met het OCMW. Zo werd de jarenlange samenwerking met OCMW Antwerpen medio 2016 geformaliseerd in een protocol dat de nadruk legt op wederzijdse communicatie tussen beide organisaties:

  • Het OCMW biedt haar klanten de mogelijkheid Modero te informeren over hun situatie;
  • Modero houdt het OCMW op de hoogte over lopende dossiers en trajecten;
  • Modero beperkt maximaal de kosten en procedures zolang de klant de afspraken met het OCMW volgt.

Deze aanpak verhoogt de kostenefficiëntie: de klant vermijdt bijkomende kosten en de opdrachtgever bespaart op invorderingsmaatregelen. 

Ambitie voor het protocol met OCMW’s

De succesratio van de samenwerking met het OCMW Antwerpen vertaalt zich in de cijfers: 80% van de 750 dossiers worden positief afgesloten. Daarom wil Modero de formule verruimen, volgens een duidelijk stappenplan:

  • Eerst kunnen andere partijen binnen de provincie Antwerpen toetreden: we organiseren een extra infosessie op vraag;
  • De webapplicatie van Modero wordt uitgebreid om uniforme toetreding en opvolging te vereenvoudigen;
  • Na evaluatie zal het samenwerkingsprotocol worden opengesteld voor andere regio’s.

Schuldafbouw met Modero's interne bemiddelingsdienst

Modero analyseert het profiel van problematische klanten via informatie uit haar netwerk, externe bestanden en/of een plaatsbezoek. Zo beoordelen we of extra kosteloze begeleiding bij schuldafbouw nodig is. In dat geval zal Modero de klant op deze mogelijkheid wijzen. Als de klant vervolgens akkoord gaat met de voorwaarden (afspraken nakomen), stellen we een schriftelijke overeenkomst op en starten we de begeleiding. De bemiddeling is met andere woorden wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Digitale aanpak

Modero's bemiddelingsdienst verandert de visie op schuldinvordering: we evolueren van een reactieve naar een proactieve relatie tussen gerechtsdeurwaarder en klant. Door de jarenlange expertise van de gerechtsdeurwaarder is zijn oordeel over de kans op succesvolle invordering ook effectief bepalend op het terrein. Wanneer onze actieve screenings van klanten uitwijzen dat een gesprek met onze bemiddelingsdienst nuttig kan zijn, dan contacteren we hen daarvoor.