onbetaalde facturen

Achterstallige aanbetalingen zijn niet alleen bijzonder vervelend en tijdrovend; ze hebben ook een impact op uw cashflow en vormen zelfs een van de belangrijkste oorzaken van faillissementen. Hoe pakt u onbetaalde facturen het best aan? Dat hangt onder meer af van het type klant. Gaat het om een B2C- of een B2B-relatie? In het laatste geval kunt u een beroep doen op de kosteloze oplossing Go Solid en de nieuwe procedure voor onbetwiste B2B-schulden. Modero is hierbij het nationale partnernetwerk van gerechtsdeurwaarders.

 Onbetaalde facturen: neem eerst uw eigen werkwijze onder de loep

De eerste stap bij onbetaalde facturen is uw interne procedure onder de loep nemen. De hamvraag: is die wel efficiënt? Daarbij helpen deze pertinente vragen u op weg:

  • Zijn mijn factuurvoorwaarden duidelijk?
  • Is mijn communicatie helder?
  • Zit de tone-of-voice juist?
  • Is de timing oké?
  • Speel ik kort op de bal en bel ik de klant meteen na de vervaldag van de factuur op?
  • Vraag ik een voorschotfactuur bij een langdurig project? (Dit is ten zeerste aan te raden.)

Tot uw interne procedure behoren ook de betalingsherinneringen. Die kunnen namelijk helpen bij het innen van onbetaalde facturen, op voorwaarde dat u er de juiste eisen in opneemt en u de juiste middelen gebruikt. De stijl en aanpak maken een groot verschil. Tot op zekere hoogte verdient uw klant het voordeel van de twijfel. Vaak volstaat het dat hij uit uw communicatie kan opmaken dat u vastbesloten bent om een betaling te verkrijgen opdat zijn betalingsgedrag wijzigt.

Afbetalingsplan en uitstel van betaling

Wilt de klant zijn onbetaalde facturen wel betalen, maar beschikt hij voorlopig niet over voldoende liquide middelen? Dan kunt u een afbetalingsplan of uitstel van betaling overwegen. Brengt ook dat geen soelaas? Dan kunt u in zee gaan met Go Solid, en uzelf verzekeren van een snelle doorlooptijd. Go Solid zorgt als juridische dienstenhub voor een optimale samenwerking tussen gerechtsdeurwaarder, rechtsbijstandsverzekeraar en advocaat, zodat u snel en kosteloos uw geld ontvangt.

Uw dossier wordt namelijk binnen de 4 uur aanvaard en opgestart. Uiterlijk binnen de 4 dagen na aanvaarding, gaat de deurwaarder ter plaatse om betaling te verzoeken en het dossier te bespreken. Vervolgens heeft uw klant een maand de tijd om ofwel de schuld te betalen, ofwel een afbetalingsplan te vragen, ofwel de vordering gemotiveerd te betwisten. In dit laatste geval eindigt de administratieve procedure en kan alsnog via de klassieke gerechtelijke weg worden ingevorderd. Wanneer uw klant volledig betaalt, ontvangt u 100% van uw factuur. In de helft van alle gevallen is dat binnen de maand.

Vragen? Contacteer ons vrijblijvend, en we maken graag tijd voor u.