Schuldbewaking beperkt kosten

Schuldbewaking is een hoeksteen bij invordering. Een procedure opstarten zonder gerichte informatie kan nutteloze kosten met zich meebrengen; die vermijdt Modero door zo veel mogelijk informatiebronnen aan te wenden om de financiële situatie van de klant te analyseren. Dat doen we ook tijdens de verdere inning.

Schuldbewaking: actieve en passieve evaluatie

Als duidelijk wordt dat de klant onbemiddeld is en verdere uitvoering geen zin heeft, plaatsen we hem in schuldbewaking. Het hoofddoel is duidelijk: nutteloze kosten vermijden voor opdrachtgever en klant.

Schuldbewaking bestaat uit twee componenten:

- Actieve opvolging: driemaandelijkse controle en evaluatie na 1 jaar met beslissing tot nieuwe inning of verdere passieve opvolging.

- Passieve monitoring: als de klant contact opneemt of onze software in andere dossiers merkt dat inning terug mogelijk is, dan wordt het dossier opnieuw geactiveerd.

Informatiebronnen voor de gerechtsdeurwaarder

Op basis van het rijksregister controleren we de actuele gegevens van de klant: zo zijn de officiële woonplaats en schrapping ervan meteen duidelijk. De Solid-score helpt ons verder om het betaalgedrag in kaart te brengen en de solvabiliteit van klanten in te schatten.

Bezoek ter plaatse geeft ons duidelijke gegevens over de woontoestand en uitvoeringsmogelijkheden. Die blijken ook vaak uit een gesprek met de klant. Bovendien neemt Modero contact op met instanties zoals het OCMW om schuldposities in te schatten.

Samenwerking met OCMW

Modero sloot een officieel samenwerkingsprotocol met het OCMW (initieel in Antwerpen en wordt uitgebreid). Daardoor ontvangt Modero al in het beginstadium van de opdracht van het OCMW de melding dat een persoon in schuldbemiddeling is, op voorwaarde dat de klant daarmee instemt. Modero geeft op zijn beurt een duidelijk overzicht aan het OCMW van alle bij ons gekende schulden en beslagberichten voor deze persoon. We vrijwaren de rechten van onze opdrachtgever maar voorkomen - in ieders belang - nutteloze uitvoeringskosten.

Aanpassing van het invorderingstraject

Onze ruime ervaring zorgt voor een proactieve houding en soepele aanpassing bij problemen:

- Bij onbekwaamheid zoeken we de bevoegde personen om de vordering met hen af te handelen.

Voorbeelden zijn minderjarigen, een sterfgeval of faillissement.

- Bij adresproblemen wordt een nutteloze inning meteen gesignaleerd; de invordering wordt onderbroken en er wordt naar alternatieven gezocht. Het dossier gaat in schuldbewaking: 1 jaar actief, 10 jaar passief.

Voorbeelden: gekende postbusadressen, afvoeringen van ambtswege of de schrapping van adres.

De voordelen van schuldbewaking

De schuldbewaking van Modero kent alleen maar voordelen: we besparen kosten voor de klant zodat zijn schulden niet nodeloos verhogen en verzekeren maximale kostenefficiëntie voor de opdrachtgever: geen nutteloze kosten, vrijwaring van zijn aanspraken en langdurige opvolging van zijn dossier.