Drempelverlagende communicatie voor schuldenaars

De gerechtsdeurwaarder is een bemiddelaar: waar mogelijk probeert hij conflicten te voorkomen. Bestaande geschillen lost hij op door rekening te houden met de situatie van elke betrokkene. Communicatie staat daarbij centraal: een gerichte oplossing kan maar ontstaan als de klant (de schuldenaar) weet wat van hem verwacht wordt en als hij zelf aangeeft welke financiële mogelijkheden hij heeft.

Duidelijkheid in elk document

Drempelverlagende communicatie begint bij het allereerste document. Een kennisgeving, dagvaarding of verzoek tot betaling vermeldt over welke schuldvordering het gaat, hoe deze is samengesteld en over welke contactgegevens Modero beschikt. Onze referentie, de dossierverantwoordelijke en de diverse communicatiemiddelen staan telkens helder aangeduid, want er mag nooit twijfel bestaan over het juiste bedrag, de timing en de gevolgen van elke schuld.

Eenvoudige communicatie met de gerechtsdeurwaarder

De confrontatie met een openstaande schuld is nooit aangenaam, maar Modero stelt alles in het werk om de afhandeling soepel te laten verlopen. Een dossier wordt toevertrouwd aan ervaren medewerkers die in elke inningsfase weten welke oplossingen mogelijk zijn voor elke schuldenaar.

Ruime openingsuren en regionale toegankelijkheid

Modero vindt het belangrijk dat een klant op elk moment duidelijkheid krijgt over het dossier. We zijn uitgegroeid tot een nationaal netwerk met kantoren die ruime openingsuren hanteren: klanten kunnen terecht bij een loket in de buurt voor een stand van zaken. Ook telefonisch en via mail krijgen ze snel antwoord op al hun vragen.

Inzet van elk drempelverlagend communicatiemiddel

Het internet speelt alsmaar een belangrijkere rol in de communicatie van de gerechtsdeurwaarder: elke klant krijgt toegang tot zijn dossier via internet, waar hij zijn persoonlijk afbetalingsplan kan raadplegen. Daarnaast werkt Modero met een sms-service, 0800-nummers en een terugbelfunctie via de website.

Extra services bij Modero

Drempelverlagende communicatie is de sleutel om schuldsituaties te ontmijnen. We zetten er sterk op in. Zo proberen we de klant te helpen in zijn eigen moedertaal (Engels, Duits, Pools, Portugees, Spaans, Russisch, Marokkaans, Berbers, Turks,…) wanneer het Nederlands of Frans ontoereikend blijkt.

Zijn de betalingsproblemen structureel? Dan verwijst Modero door naar het OCMW. Met OCMW Antwerpen werd intussen een protocol afgesloten dat een stap verder gaat. Als de klant ermee instemt, laat dit OCMW ons weten dat die persoon in schuldbemiddeling is, en informeren wij het OCMW over alle schuldeisers met een betekende uitvoerbare titel. We blokkeren elk lopend dossier, en geven het OCMW wekelijks een stand van zaken. Zolang de klant stipt zijn afspraken naleeft, lanceren we geen nieuwe gerechtelijke procedures en ondernemen we geen verdere stappen in de uitvoering. De klant krijgt wel nog voor elk nieuw dossier een aanmaning zodat we onze informatieplicht ten aanzien van hem ook blijven voldoen.

Zo proberen we de maatschappelijke taak van de gerechtsdeurwaarder positief te vervullen.