uw invorderingsdossier van aanmaningen tot beslagberichten

Kampt u met onbetaalde facturen? Dan verwacht u natuurlijk een vlotte en snelle afhandeling van die vervelende invorderingsdossiers. Als u een gerechtsdeurwaarderskantoor inschakelt, kunt u op uw beide oren slapen. Ontdek hoe een gerechtsdeurwaarder u helpt en hoe u uw dossiers perfect kunt opvolgen, van aanmaningen tot beslagberichten.

Gerechtsdeurwaarder: opvolging van a tot z

Een gerechtsdeurwaarder stelt een dossier op, waar u te allen tijde toegang toe hebt. Bij Modero kan dat gewoon online. U hebt altijd en overal zicht op de status van uw dossier.

U krijgt:

  • uw referte en klantgegevens
  • een gedetailleerd kostenoverzicht
  • zicht op de vooruitgang van de procedure
  • toegang tot alle documenten in uw dossier (akten, aanmaningen, vonnissen, rappels, ...)
  • alle communicatie in het dossier

Invorderingstraject op maat

Modero speelt binnen het beroep van deurwaarder een voortrekkersrol. Onze digitale innovatie en de organisatie van ons kantoor maken dat we u maximaal kunnen ontzorgen met een aangepaste dienstverlening tegemoetkomend aan uw noden: een gedegen reputatiemanagement, communicatie in de juiste toon, kennisdeling waar u iets aan heeft, enz.

We beseffen maar al te goed dat elke onbetaalde factuur een specifieke context heeft. Gaat het om een B2B- of een B2C-relatie? Hoe is de huidige relatie met de klant? We gaan bijzonder omzichtig te werk en houden rekening met alle bijzonderheden. Zo werken we een invorderingsdossier op maat uit. Hierbij is uw missie de toetssteen.

Voorkomen is beter dan genezen

De beste manier om uw facturatiebeleid in goede banen te leiden? Dat is natuurlijk geen reactieve, maar een proactieve aanpak. Zo kunt u kiezen voor bemiddeling om het conflict op een menselijke manier op te lossen.

Nuttig hierbij is ook dat Modero over een aantal unieke tools beschikt die een snelle en kostenefficiënte oplossing garanderen. Zo ontwikkelden we de Solid Score: een 100% dynamisch model dat toelaat om de solvabiliteit en het betaalgedrag van klanten op voorhand beter in te schatten. Zo slagen we erin om duidelijke efficiëntie- en kwaliteitswinsten te realiseren.

De troeven van Modero

Behalve met de Solid Score en met ons online invorderingsdossier, onderscheiden we ons nog op andere gebieden. We bieden een unieke combinatie van talrijke troeven die de kostenefficiëntie voor u én voor uw klant positief beïnvloeden:

  • Een eigen nationaal netwerk
  • Een uniforme werkwijze van alle kantoren van het netwerk, wat rechtsgelijkheid garandeert
  • Eenzelfde softwareplatform voor alle data waar u in real-time inzage in heeft.
  • Datasynchronisatie tussen alle kantoren zodat alle info op elk moment voor iedereen beschikbaar is.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op, en we maken graag tijd voor u.