bundelen van expertise voor nog betere resultaten

Vrijdag 21 september verscheen in De Morgen en Het laatste Nieuws een artikel over het Antwerpse OCMW dat de schuldbemiddeling van leefloontrekkers zou willen uitbesteden, onder meer aan Modero.

In het artikel wordt een ontwerpbesluit geciteerd dat ter goedkeuring voorligt op de Antwerpse OCMW-raad van volgende week donderdag 27/09/2018. In het ontwerpbesluit staat dat de intentie om “leefloonklanten door [te] verwijzen naar deurwaarders die de rol van erkende schuldbemiddelaar willen opnemen”. De suggestie dat hiermee schuldbemiddeling van leefloontrekkers wordt geprivatiseerd is niet correct. Het OCMW blijft ook in dit proefproject zijn rol van aanspreekpunt en bemiddelaar spelen.

In werkelijkheid gaat het in het geval van Modero over een uitbreiding van een succesvol samenwerkingsprotocol tussen het OCMW en Modero waarbij beide partijen, ieder vanuit hun expertise, met de persoon in schuldbemiddeling zo kostenefficiënt mogelijk tot een oplossing probeert te komen, wanneer de persoon in kwestie daar zelf expliciet zijn toestemming voor heeft gegeven. Zowel OCMW als Modero informeren elkaar om nutteloze kosten te vermijden. Elk lopend dossier bij Modero wordt zo geblokkeerd en het OCMW ontvangt vanaf dan wekelijks een stand van zaken van alle reeds ontvangen of nieuwe dossiers. Zolang de persoon stipt zijn afspraken met de dienst Schuldbemiddeling naleeft, lanceert Modero geen nieuwe gerechtelijke procedures en worden geen verdere stappen in de uitvoering ondernomen.

De resultaten van dit partnership zijn bevredigend: in 80% van de gevallen wordt er een oplossing bekomen tijdens of in de uitloop van het protocol. Gezien de succesvolle samenwerking tussen Modero en OCMW Antwerpen, werd de vraag gesteld of ook leefloners in dit protocol zouden kunnen worden opgenomen.

In essentie gaat het dus niet over privatiseren van schuldbemiddeling, maar over het bundelen van expertise om nog (kosten)-efficiënter te kunnen werken en voor alle partijen de best mogelijke resultaten te halen.

We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze op nationaal vlak voor alle sociale instanties en gerechtsdeurwaarders zijn nut zou bewijzen. Om dit mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat de wetgever een oplossing ten gronde voorziet. Modero is alvast pleitbezorger van een aangepaste wetgeving die de betrokkenheid van sociale instanties bij aanvang van de procedure garandeert en die veel goedkoper is zodat het risico op een kostenexplosie verdwijnt. Er ligt naar verluidt een wetsvoorstel op tafel en ook het rapport over de modernisering van gerechtsdeurwaarders pleit voor deze aangepaste procedure.