Covid-19 update: aangepaste werkwijze Modero - designed by Freepik

Zowel tijdens de eerste lockdown als de periode erna, nam Modero heel wat initiatieven om opdrachtgevers en klanten door de Coronacrisis te loodsen. Hierbij lag de nadruk op bemiddeling en oplossingen op maat. Ook los van deze Coronacrisis zijn deze principes vervat in het Modero DNA.

Gerechtsdeurwaarders werden in het Belgisch Staatblad van 1 november 2020 vermeld als een essentieel beroep. Dit betekent dat wij onze werking kunnen verderzetten zonder beperkingen. Toch blijven we inzetten op het zoeken naar minnelijke oplossingen en verzenden we meer SMS’en en extra brieven. Daarnaast nemen we ook enkele bijkomende maatregelen, die u hieronder kan terugvinden:

1. Onze gerechtsdeurwaarders volgen rigoureus de sanitaire maatregelen bij elk contact met opdrachtgevers of klanten.

2. Exploten kunnen blijven betekend worden.

3. We voegen nog steeds een begeleidend schrijven toe aan iedere communicatie naar onze klanten. Wij staan klaar om de gesprekken over financiële problemen te vergemakkelijken en samen naar een gepaste oplossing voor alle betrokken partijen te zoeken.

4. Een beslag op de woonplaats van de klant proberen we uit te sluiten. We proberen zoveel mogelijk minnelijke oplossingen te vinden, zodat we de woonplaats niet moeten betreden.

5. Een beslag ten laste van een bedrijf dat niet gesloten is ingevolge de coronamaatregelen blijft mogelijk.

 6. Openbare verkopen die niet met respect voor de sanitaire voorschriften kunnen doorgaan, zullen worden uitgesteld naar (ten vroegste) 11 januari 2021. Dit geldt ook voor de reeds bekendgemaakte verkoopdagen. De opgelegde beperkingen kunnen namelijk niet gevolgd worden bij de organisatie van de verkopen in veilingzalen.

 7. Uithuiszettingen

  • wegens verbreking van het huurcontract zijn momenteel uitgesloten;
  • omwille van familiale redenen kunnen wel doorgaan;
  • van niet-gesloten bedrijven kunnen ook doorgaan.

De situatie verandert wekelijks, zelfs dagelijks. Wij volgen de situatie op de voet en houden u op de hoogte van bijkomende aanbevelingen van de bevoegde autoriteiten.

Het Modero-team staat klaar om u in deze periode te begeleiden en te ondersteunen.  Zoals steeds treden we bemiddelend op met doelgerichte acties en oplossingen op maat die klanten aanzetten tot betaling.

Bel ons kosteloos via 0800 320 10 of mail naar info@modero.be voor meer informatie.