Ons leven speelt zich de laatste jaren steeds meer af op het internet. We spenderen onze tijd op sociale media, scrollen door webshops en telewerken erop los. Dit zorgt ervoor dat er online ook vaker disputen ontstaan. Bent u verwikkeld in een online dispuut en wilt u hier bewijs van? Dan kan u een vaststelling op het internet aanvragen.

 

Waarom een vaststelling aanvragen?

Een vaststelling is een objectieve beschrijving van zuiver materiële feiten. Hierdoor kan een vaststelling dienen als bewijs in een verzekeringsdossier of procedure voor de rechtbank. Daarnaast kan een vaststelling ook tot een snellere oplossing leiden in een bemiddelingsprocedure.

Binnen België kan alleen een gerechtsdeurwaarder een vaststelling opmaken. Het verslag van de vaststelling wordt vastgelegd in een proces-verbaal. De gerechtsdeurwaarder kan eventueel ook foto’s, een schermafdruk of notulen van een vergadering toevoegen aan het proces-verbaal.

 

Welke vaststellingen bestaan er?

Bij een traditionele vaststelling komt een gerechtsdeurwaarder ter plaatse om een proces-verbaal van vaststelling op te maken. Hij komt bijvoorbeeld foutief uitgevoerde bouwwerken, stormschade, schade aan gehuurde of verhuurde panden vaststellen. Hij kan ook een inventaris of boedelbeschrijving in het kader van een nalatenschap vaststellen. Ook het resultaat van een officiële wedstrijd moet vastgesteld worden door een gerechtsdeurwaarder. Zelfs de Lotto trekking gebeurt altijd onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

Bij een vaststelling op het internet hoeft een gerechtsdeurwaarder niet ter plaatse te komen, aangezien hetgeen vastgesteld moet worden online beschikbaar is. Het volstaat om even contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder via e-mail of telefoon, waarna hij voor jou aan de slag gaat.

 

Wat kan er vastgesteld worden op het internet?

Nu het internet zo’n grote rol speelt in ons dagelijks leven zien we het aantal vaststellingen op het internet snel stijgen. Die vaststellingen zijn veelzijdig. U kan het zo gek niet bedenken of we kunnen het vaststellen.

U kan online bijvoorbeeld geconfronteerd worden met laster en eerroof, slechtmaking, oneerlijke concurrentie of plagiaat. Deze inbreuken kan u laten vaststellen. Daarnaast kan u ook een vaststelling aanvragen om te bewijzen dat u duidelijke Algemene Voorwaarden of de vereiste wettelijke vermeldingen toont op uw eigen website. Ook wanneer uw website gehackt of slecht opgeleverd werd, kan u dit laten vaststellen.

 

Hoeveel kost een vaststelling op het internet?

In België is het bij wet verplicht om een vaststelling te registreren (art. 8bis in het Wetboek der Registratie). Dit gebeurt aan het vast tarief van 50 EUR. Daarnaast moet de gerechtsdeurwaarder ook vergoed worden voor zijn werkuren. Dit ereloon is niet strikt vastgelegd bij wet en kan dus verschillen van gerechtsdeurwaarder tot gerechtsdeurwaarder.

Vraag daarom zeker enkele offertes aan vooraleer u een gerechtsdeurwaarder kiest. Informeer ook naar de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder. Gebruikt hij speciale software om een vaststelling op het internet uit te voeren? Zulke software bespaart hem namelijk heel wat tijd en zal u uiteindelijk een lagere factuur opleveren.

 

Heeft u interesse in een traditionele vaststelling of een vaststelling via het internet? Modero helpt u graag verder. Neem contact op via vaststellingen@modero.be of 03 237 37 37.