Het stereotiepe beeld van de gerechtsdeurwaarder die schulden onverbiddelijk int, is al lang verleden tijd. Gerechtsdeurwaarders zijn in de eerste plaats onafhankelijke bruggenbouwers. Zij bemiddelen zodat alle partijen samen tot een oplossing kunnen komen. Maar hoe doen onze erkende bemiddelaars dat? Zij vertellen het u graag!

 

Welke meerwaarde biedt de opleiding tot bemiddelaar?

Alle gerechtsdeurwaarders en medewerkers van Modero zijn sociaal geëngageerde enthousiastelingen, maar toch maakt de opleiding tot erkend bemiddelaar een verschil. Onze erkende bemiddelaars beschikken over nog meer inzichten en specifieke kennis. Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat zij geen rechters of arbiters zijn, maar wel objectieve bemiddelaars.

Zij zijn bijvoorbeeld geschoold in geweldloze communicatie. Deze verbindende gesprekstechniek stelt hen in staat om op een objectieve manier een oplossing te vinden die alle betrokken partijen verzoent. Daarnaast specialiseren zij zich in specifieke thema’s. Denk maar aan een specialisatie in familiezaken, burgerlijke zaken of handelszaken, enzovoorts. Onze erkende bemiddelaars luisteren, terwijl ze zorgen voor een veilige en kalme omgeving. Zo durven de betrokkenen meer te delen. Hierdoor merken onze bemiddelaars sneller alarmsignalen op en kunnen zij mensen met zware financiële problemen zeer doelgericht doorverwijzen naar hulpinstanties zoals het OCMW of One.

 

Waarom is bemiddeling zo belangrijk?

Het bestaande wettelijk kader biedt al heel wat mogelijkheden, maar leidt ook geregeld tot dure invorderingsprocedures die nadelig zijn voor zowel opdrachtgever (schuldeiser) als klant (schuldenaar). Het heeft bijvoorbeeld geen nut om extra kosten te blijven maken bovenop de originele factuur, wanneer je weet dat de klant deze niet kan betalen en uiteindelijk in een schuldspiraal zal terechtkomen. Zo vermijden we niet alleen dat de opdrachtgever achterblijft met de onbetaalde facturen, maar ook dat de kosten zich niet nodeloos blijven opstapelen voor de klant.

Daarom is bemiddeling zo belangrijk. Door middel van open communicatie kunnen we in samenspraak met alle betrokkenen een realistische betaaloplossing vinden. Dankzij bemiddeling creëren we dus meer oplossingen in de minnelijke fase en vorderen we in met oog op de sociale context.

 

Wie zijn de erkende bemiddelaars van Modero?

Voor Modero is bemiddeling essentieel. Modero betekent niet voor niets ‘ik bemiddel’. Ondertussen telt het Modero Netwerk acht erkende bemiddelaars. In Vlaanderen wordt u verder geholpen door Fanny Favyts of Jan De Meuter. In Brussel staan Ronald Vanswijgenhoven en Cedric Dierens voor u paraat. In Wallonië kan u terecht bij Roland Chartier, Maryline Langer, Séverine Koenig en Laurent Tonnus.

Rose Vandewalle behaalde reeds het getuigschrift van de postacademische opleiding bemiddeling. Eenmaal zij er vijf jaar beroepservaring heeft opzitten, komt ook zij in aanmerking om benoemd te worden tot erkend bemiddelaar.

François-Michel Huwart volgt momenteel de opleiding.

 

Dankzij haar erkende bemiddelaars, invorderingsexpertise en financiële inzichten vindt Modero de meest kostenefficiënte oplossing voor opdrachtgever én klant. Wilt u meer informatie? Contacteer ons via info@modero.be of 03 237 37 37.