Op 20 juni 2020 werden de drempels voor loonbeslag en loonoverdracht verhoogd met 20% in het kader van de coronacrisis. Zo kregen schuldenaars meer financiële ademruimte. Dit was geen overbodige luxe, aangezien heel wat mensen terechtkwamen in het systeem van tijdelijke werkloosheid met een lager loon tot gevolg. Ondertussen werd deze coronamaatregel niet verlengd op 1 september. Wat houdt dit in voor u?

In België kan een schuldeiser een bepaald percentage opeisen van het loon van de schuldenaar. Dit is het beslagbaar gedeelte van het loon. Dat wordt berekend op basis van het maandelijks nettoloon van de schuldenaar. Een schuldeiser kan dit verkrijgen via loonbeslag of loonoverdracht.

 

Wat is het verschil tussen loonbeslag en loonoverdracht?

Loonoverdracht is een vorm van minnelijke invordering, wanneer de schuldenaar en de schuldeiser een oplossing zoeken buiten de rechtbank. Zij kunnen een overeenkomst sluiten, waarbij de schuldenaar het overdraagbaar deel van zijn loon in eigendom overdraagt aan de schuldeiser. De werkgever stort nadien het overdraagbaar deel van het loon iedere maand door aan de schuldeiser totdat de schuld en interesten zijn afbetaald.

Loonbeslag is een vorm van gerechtelijke invordering en vindt plaats nadat u geen minnelijke oplossing kon bereiken. De rechter kan beslissen dat de schuldeiser loonbeslag mag leggen met het oog op de recuperatie van openstaande kosten. Er bestaan twee soorten van loonbeslag (of beslag onder derden): het bewarend en uitvoerend. In het geval van een bewarend beslag onder derden moet de werkgever van de schuldenaar het overdraagbaar deel van het loon maandelijks blokkeren. In het geval van een uitvoerend beslag onder derden moet deze werkgever het overdraagbaar deel van het loon rechtstreeks doorstorten aan de schuldeiser tot de schuld is afbetaald.

 

Hoeveel % bedraagt het beslagbaar deel van het loon?

Sinds 1 september 2020 gelden onderstaande drempels opnieuw. Is er een kind ten laste? Per kind dient u 70 EUR af te trekken van het beslagbaar gedeelte van het loon.

 

Maandelijks nettoloon

Beroepsinkomsten

Vervangingsinkomsten

tot 1.138,00 EUR

   0%

0%

1.138,01 - 1.222,00 EUR

20%

20%

1.222,01 - 1.349,00 EUR

30%

40%

1.349,01 - 1.475,00 EUR

40%

40%

boven 1.475,00 EUR

100%

100%

 

Heeft u nog vragen over loonbeslag of loonoverdracht? U kan informatie inwinnen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit kan via info.tsw@werk.belgie.be  of 02 235 55 55.