@zoegayah

Antwerpen is het eerste arrondissement dat zich engageert om de samenwerking tussen het OCMW en alle 155 lokale kandidaten- en titularis-gerechtsdeurwaarders te optimaliseren via het informatie-uitwisselingsplatform ONE.  Donderdag 23 januari 2020 werd daartoe, mede op initiatief van bevoegd schepen Tom Meeuws, een engagementsverklaring afgesloten tussen Stad Antwerpen en de Antwerpse arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders. Dankzij ONE kunnen mensen met ernstige financiële betalingsproblemen sneller begeleid worden en helpen we samen de schuldenspiraal te doorbreken.

ONE is een realisatie van Modero en bundelt 5 jaar ervaring en samenwerking met OCMW's. Het kwam er mee op vraag van de sociale sector en zal de werkwijze - die de meeste gerechtsdeurwaarders vandaag reeds toepassen - faciliteren op verschillende vlakken. ONE creëert bijvoorbeeld een betere informatiedoorstroming tussen OCMW's en gerechtsdeurwaarders. Hierdoor kan alle informatie gebundeld worden in één dossier, ongeacht het aantal schuldeisers. De klant krijgt één contactpersoon en één aangepast traject met één maandelijkse afbetaling. Doordat sneller wordt ingegrepen, kunnen extra kosten vermeden worden en kan sneller gestart worden met de afbetaling van de schulden. Zowel klant als opdrachtgever gaan er dus op vooruit.

Ondertussen is ONE reeds toegankelijk voor alle Belgische gerechtsdeurwaarders en alle Belgische OCMW’s. Modero heeft ook voorgesteld om het platform vanuit de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, het controle- en toezichtsorgaan van de gerechtsdeurwaarders, ter beschikking te stellen aan alle gerechtsdeurwaarders. 

Lees meer in de pers of bekijk het interview. Scrol naar beneden om het volledige persbericht van Stad Antwerpen te lezen.

________________________________________________________________________________________________________________________

Stad Antwerpen en Antwerpse gerechtsdeurwaarders binden samen de strijd aan tegen overmatige schuldenlast 
 
De stad Antwerpen en de arrondissementskamer van Antwerpse gerechtsdeurwaarders ondertekenen een engagementsovereenkomst waarmee ze de strijd tegen overmatige schuldenlast aangaan. 
 
Via het nieuwe digitale platform, getiteld ‘ONE', wisselen hulpverleners en gerechtsdeurwaarders na toestemming van de klant informatie uit over klanten met structurele financiële problemen. “Dankzij deze samenwerking vermijden we dat onbetaalde facturen leiden tot een schuldenberg die niet meer te overzien is. Een belangrijke stap in de strijd tegen armoede”, aldus schepen voor sociale zaken Tom Meeuws.
 
Samenwerking om escalatie bijkomende kosten te vermijden

Vandaag ondersteunt de stad Antwerpen ongeveer 1200 Antwerpenaren met een vorm van budgetbeheer, collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling. Vaak zijn klanten zelf onvoldoende op de hoogte van hun schuldenlast of informeren ze hun hulpverlener slechts gedeeltelijk. Meestal hebben ze schulden bij meerdere schuldeisers. Dat maakt het moeilijk om de schuldpositie van de klant in kaart te brengen en een afbetalingsplan te onderhandelen met de schuldeisers. 
 
Gerechtsdeurwaarders hebben een beter overzicht op de schuldenlast van de klant.  De stad werkte de voorbije jaren al samen met een aantal gerechtsdeurwaarders om deze schuldenlast beter te beheren. Die samenwerking werpt haar vruchten af: door informatie over de schulden van mensen met structurele financiële problemen te bundelen in één dossier kan een schuldenspiraal voorkomen worden. “Wanneer de  schulden van de klant sneller in kaart gebracht worden, kan samen met de klant een realistisch afbetalingsplan uitgewerkt worden. Dan kan op korte termijn gestart worden met de schuldaflossing en worden extra kosten bovenop de originele factuur vermeden”, vervolgt schepen Meeuws. 
 
Engagementsovereenkomst tussen stad en arrondissementskamer

Antwerpse gerechtsdeurwaarders Met deze overeenkomst engageren de stad en de arrondissementskamer van Antwerpse gerechtsdeurwaarders zich om de bestaande samenwerking verder te zetten en uit te breiden. De arrondissementskamer verbindt zich ertoe om haar 116 leden te informeren over het digitale platform ‘ONE' en om hen te motiveren om actief deel te nemen aan de samenwerking. “Als nog meer gerechtsdeurwaarders zich engageren om informatie te delen met de schuldbemiddelaars van de stad kunnen we nog meer mensen met financiële problemen beter helpen”, meent syndicus Martine Vergauwen van de arrondissementskamer.
 
Digitaal platform ‘ONE'

In samenspraak met de stad ontwikkelde gerechtsdeurwaarder Modero het platform ‘ONE'. Dit platform bundelt de gekende schulden van klanten met structurele financiële problemen in één dossier. De klant krijgt één contactpersoon en één aangepast traject met één maandelijkse afbetaling. Doordat sneller wordt ingegrepen, kunnen extra kosten vermeden worden en kan sneller gestart worden met de afbetaling van de schulden. ‘ONE' staat ter beschikking van alle Belgische gerechtsdeurwaarders en OCMW’s die er gebruik van willen maken.