Een uithuiszetting is nooit makkelijk.

Vanwege de coronacrisis werden uithuiszettingen in het Brussels en Waals Gewest opgeschort tot 13 december 2020. In Vlaanderen worden ze ondertussen afgeraden. Er gelden echter uitzonderingsregels en dus vinden er nog wel uithuiszettingen plaats. Vorige week bespraken we reeds wat een uithuiszetting juist is, welke acties ondernomen kunnen worden en welke kosten erbij komen kijken voor zowel huurder als verhuurder (meestal eigenaar). Vandaag geeft Modero u een kijkje achter de schermen en belichten we de menselijke kant van deze procedure.

 

Uithuiszetting tijdens corona: hou het veilig

In het Brussels en Waals Gewest kunnen vier verschillende uithuiszettingen nog doorgaan: de uithuiszetting van ondernemingen, personen met een andere woonplaats in België, wanneer u als verhuurder kan aantonen dat het pand onbewoond is of uithuiszettingen omwille van dringende redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ernstig of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de bewoners en/of de openbare veiligheid. Hoewel het Vlaams Gewest uithuiszettingen slechts afraadt, volgen de Vlaamse kantoren van Modero toch de striktere richtlijnen en voeren zij ook alleen die vier uithuiszettingen nog uit.

Voor deze uithuiszettingen gelden momenteel enkele extra veiligheidsregels. Zo moeten alle aanwezigen een mondmasker dragen en voldoende afstand bewaren van elkaar. Bovendien wordt de uithuiszetting ook tijdsefficiënt uitgevoerd en wordt aangeraden om het pand te verluchten tijdens de uitvoering. Dit om een eventuele ziekteverspreiding optimaal te vermijden. Bij een uithuiszetting is namelijk niet alleen de gerechtsdeurwaarder aanwezig. Ook een gemeentelijk ambtenaar, politieagent en slotenmaker zijn soms present.

 

Ook confronterend voor gerechtsdeurwaarders

Het is de taak van de gerechtsdeurwaarder om iedereen te wijzen op diens rechten en plichten en hen hieraan te houden. Zo weten we dat de verhuurder bijvoorbeeld zelf ook in financiële problemen kan komen, wanneer de huurinkomsten te lang uitblijven. Toch blijven uithuiszettingen keer op keer confronterend.

Zo gebeurt het regelmatig dat huurders onze brieven, plaatsbezoeken en de lange procedure negeren. Wanneer we dan de effectieve uithuiszetting komen uitvoeren, schrikken ze en zijn ze niet voorbereid. Op dat moment moeten we hen toch vragen om het pand te verlaten. We proberen hen natuurlijk nog altijd zo goed mogelijk te begeleiden door te luisteren naar hun omstandigheden en hen door te verwijzen naar hulpinstanties, zoals het lokale OCMW. Toch moeten we de huurders ook vragen om een rugzak te vullen met enkele essentiële spullen, want de uithuiszetting kan niet gestopt worden. We stellen dan ook een lijst op met bezittingen die ze achterlaten. De huurders kunnen opteren om die spullen elders te laten bezorgen door de verhuisploeg (bijvoorbeeld bij hun familie) of de spullen later zelf op te halen in het depot van hun gemeente. De gemeente bewaart deze maximaal 6 maanden en rekent daar een kost voor aan.

Als gerechtsdeurwaarder kom je allerlei situaties tegen. Wij zien zowel goed onderhouden, nette woonsten waar de huurder de sleutel achterliet op tafel tot vuile, afgebroken panden waar de huurder zijn woede botvierde of panden die door krakers voorzien werden van gevaarlijke boobytraps. Soms zien we ook duidelijk met welke problematiek de huurder kampt, wanneer het gaat om een huurder met Alzheimer of een alcohol-, drugs- of koopverslaving. Ook mensen met zulke problematieken proberen we door te verwijzen naar de beste hulp. Zeker wanneer kinderen het slachtoffer worden van een onveilige of slechte leefomgeving, doen we er alles aan om een gepaste oplossing te vinden.

De sociale invulling van de gerechtsdeurwaarderij komt in de publieke opinie bijna niet aan bod, maar toch is het een essentieel onderdeel van ons ambt. We hopen dan ook dat huurders zich hier snel bewust van worden en hun problemen met ons willen bespreken. Zo kunnen we sneller een oplossing vinden. Hier heeft iedereen voordeel bij.

 

Gerechtsdeurwaarders zoeken altijd een oplossing. Contacteer ons!

Een uithuiszetting of uitdrijving gebeurt niet zomaar van de ene dag op de andere. Er gaat een lange procedure aan vooraf. Als gerechtsdeurwaarder proberen we de huurder en verhuurder te verzoenen. We staan steeds klaar met advies voor alle betrokkenen. Zo probeert Modero een betaaloplossing te vinden vooraleer er effectief moet overgegaan worden tot een uithuiszetting. We onderzoeken de solvabiliteit van de huurder met behulp van de Solid-score en bespreken op basis van dat resultaat een realistisch afbetalingsplan. We verwijzen huurders ook door naar hulpinstanties zoals het lokale OCMW, CAW of One.

Een gepaste oplossing vinden is niet altijd mogelijk. Enerzijds reageren weinig huurders op onze brieven. Anderzijds kan de opgestapelde schuld reeds torenhoog zijn en is een realistisch afbetalingsplan niet langer mogelijk. Neem daarom altijd zo snel mogelijk contact op met de gerechtsdeurwaarder. Tenslotte kan de uithuiszetting ook toegekend zijn om dringende redenen, zoals bijvoorbeeld vanwege familiaal geweld.

Betaalproblemen zijn echter vaak oplosbaar, wanneer je tijdig hulp inroept. Daarom is het belangrijk dat schulden niet langer een taboe zijn. Hoe sneller men schulden durft bespreken, hoe sneller men doelgerichte hulp krijgt. Zo kunnen we financiële en sociale drama’s vermijden voor zowel huurders als verhuurders. Woonbemiddeling komt nu bijna altijd te laat. Laten we dat samen veranderen en de kosten actief verkleinen voor alle betrokkenen!

 

Zit u als huurder nog met enkele vragen? In Vlaanderen kan u terecht bij de huurdersbond of Wonen in Vlaanderen. In Brussel kan u een beroep doen op Wonen in Brussel of logement.brussels. In Wallonië vindt u meer informatie bij Portail sur le surendettement de Wallonie.

Zit u als verhuurder (of eigenaar) nog met enkele vragen? In Vlaanderen kan u terecht bij de Verenigde Eigenaars of Wonen in Vlaanderen. In Brussel kan u een beroep doen op Wonen in Brussel of logement.brussels. In Wallonië vindt u meer informatie bij Vivre en Wallonie.

 

Modero helpt alle betrokkenen graag verder. Aarzel niet om ons te contacteren via info@modero.be of 03 237 37 37.