Betaalmethodes_designed by Freepik

Goederen of diensten op krediet kopen en verkopen lijkt vandaag algemeen aanvaard te zijn. De verleidingen zijn alomtegenwoordig. Kredietkaarten worden meer en meer gebruikt. Online krijg je steeds vaker de mogelijkheid om achteraf te betalen.

Offline winkels volgen de webshops door grote aankopen ‘financieel draaglijker’ te maken door het aankoopbedrag op te splitsen in deelbetalingen. Ook afbetalingsplannen komen steeds meer voor. Afbetalingsplannen en uitstel van betaling lijken mensen financiële ademruimte te geven. Maar is het alleen maar rozengeur en maneschijn?  Zijn er alleen maar voordelen gekoppeld aan deze gespreide betaalopties of zijn er ook nadelen?

Een oplossing voor financiële stress?

Afbetalingsplannen kunnen heel wat voordelen bieden. U kan meer financiële ruimte creëren, zodat u zich niet naar het einde van de maand moet worstelen wanneer u krap bij kas zit. Daarnaast zorgt een schriftelijke overeenkomst ook voor minder geldstress en een positiever financieel perspectief. Wanneer u de betaling laat automatiseren via uw bank, hoeft u zich zelfs geen zorgen dat u de afbetaling tijdig doet. Tenslotte vermijdt u hoge gerechtskosten, die u anders zouden worden aangerekend, omdat u de volledige betaling niet kon uitvoeren.

Deelbetalingen, afbetalingsplannen, enz. lijken een goede oplossing voor financiële stress. Maar schuilt er dan nergens een addertje onder het gras? Natuurlijk wel. Uiteindelijk betaalt u meer dan het oorspronkelijke factuurbedrag door de interesten die worden aangerekend. Daarnaast bestaat de kans dat u overhaast te werk gaat en meer koopt dan u financieel aankan. Veel kleine deelbetalingen vormen namelijk één grote maandelijkse betaling.  Bovendien geven dergelijke systemen een vals gevoel van rijkdom. Voor grote aankopen als een huis of een wagen doet men doorgaans beroep op een afbetaling, maar in de praktijk stellen we vast dat deze trend ook voor kleinere aankopen in een snel tempo aan populariteit wint.

Gevoel van verplichting bij ‘schuldeisers’?

Als leverancier van goederen en diensten kan u zich bovendien gedwongen voelen om mee te gaan in deze veranderingen. Weet dat u hier nooit toe verplicht kan worden! Het kan echter wel gezien worden als reputatieversterkend, zorgt voor meer potentiële klanten, enz. Wanneer een aanbieder van dezelfde goederen dit wél doet, kan dit u natuurlijk ook klanten kosten. Maar de middelen van een kleine zelfstandige zijn niet dezelfde als deze van een grote keten. U moet wachten op betaling, maar ook uw lopende kosten moeten maandelijks betaald worden. Daarnaast zorgt het ook voor meer tijd en energie om dit op te volgen.

Een betaaloplossing op maat kan wel soelaas bieden. Door in gesprek te gaan kan er een oplossing gevonden worden die werkt voor beide partijen. Is er sprake van een tijdelijk probleem? Dan kan uitstel van betaling misschien wel helpen. Gaat het om een structureel probleem? Mogelijks vormt een afbetalingsplan dan een oplossing.

 

Afbetalingsplannen, ze zijn niet goed óf slecht. Het is vooral belangrijk dat naar de concrete situatie gekeken wordt, en de daarbij horende concrete problemen. Op die manier kan een aanpak op maat voorzien worden. Ook Modero hanteert deze aanpak. Geen ‘one size fits all’, maar een oplossing waar alle betrokken wel bij varen. Met onze Solid-score kunnen we al een groot deel van de financiële draagkracht van de debiteur in kaart brengen – hetgeen natuurlijk niet wegneemt dat er onvoorziene omstandigheden of een acuut financieel probleem kunnen opduiken. Door een snel en persoonlijk contact met de debiteur kunnen we kort op de bal spelen en al een oplossing vinden in de minnelijke fase. De openstaande vorderingen worden betaald en de kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Kan de debiteur toch nog niet betalen? Dan begeleiden wij hem naar de geschikte schuldhulpverlening.

Kunnen wij u helpen? Contacteer ons via info@modero.be of 03 237 37 37.