Registratie voertuigen_designed by stories for Freepik

Voor de uitvoering van zijn ambt heeft de gerechtsdeurwaarder toegang tot verschillende databanken. Zo heeft hij ook toegang tot de databank van de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (hierna DIV). Na een wetwijziging is deze toegang sinds vandaag, 6 mei 2021, uitgebreid.

Tot op heden beschikte de gerechtsdeurwaarder reeds over een toegang tot de databank van de DIV. Hij kon deze gegevens echter slechts raadplegen in het kader van het bewarend beslag en de tenuitvoerlegging op motorvoertuigen en aanhangwagens.
Vandaag treedt een nieuwe wet in werking waardoor de gerechtsdeurwaarder een ruimere toegang krijgt. Gerechtsdeurwaarders kunnen de DIV nu ook raadplegen voor vaststellingen, solvabiliteitsonderzoeken en hun algemene informatieplicht.

Deze uitbreiding stelt de gerechtsdeurwaarder hoofdzakelijk in staat om de solvabiliteit, oftewel de werkelijke financiële draagkracht, van de tegenpartij zo goed mogelijk te beoordelen. Meer bepaald zal de gerechtsdeurwaarder beter kunnen inschatten of het zinvol is om de (gerechtelijke) uitvoering van de vordering te starten.
Daarnaast treedt ook het Eucaris-verdrag in werking waarmee de wetgever een vlotte preventie, opsporing en vervolging van overtredingen betreffende rijbewijzen, voertuigregistratie alsook andere fraude en criminaliteit die verband houden met voertuigen beoogt.

Graag meer informatie over wat deze wetsuitbreiding voor uw dossier betekent? Aarzel niet om ons te contacteren via info@modero.be of 03 237 37 37.