Een onbekend persoon vraagt mensen om telefonisch een onmiddellijke betaling uit te voeren voor een onbetaalde schuldvordering.

Modero kwam vandaag achter een nieuwe praktijk van poging tot oplichting in haar naam en wenst iedereen hiervoor te waarschuwen.

Een onbekend persoon belt mensen met een anoniem nummer en gebruikt de naam van onze gerechtsdeurwaarders om een fictieve vordering te laten betalen. Bij het slachtoffer werd stevig aangedrongen om over te gaan tot een onmiddellijke betaling via elektronische weg. De zogezegde gerechtsdeurwaarder weigerde om schriftelijk meer informatie te geven zeggende dat hij al veel brieven en mails had gestuurd. Gelukkig stond het slachtoffer sterk in haar schoenen, weigerde zij zo maar te betalen en bracht ze ons kantoor op de hoogte.

Het gaat hier dan ook strafbare feiten, namelijk poging tot oplichting en aanmatiging van naam. Indien u het slachtoffer wordt van dergelijke feiten, adviseren wij u om klacht neer te leggen bij de politie. Dit kan bij het dichtstbijzijnde politiekantoor of op het meldpunt fraude.

Vanuit Modero gaan wij overigens nooit op die manier te werk. Het ambt van Gerechtsdeurwaarder, dat aan een zeer strikte deontologie onderworpen is, laat dit ook niet toe. Wanneer u schulden hebt die door Modero worden ingevorderd, zorgen we voor een heldere en respectvolle communicatie. U hebt bovendien recht op een schriftelijk bewijsstuk van de schuld. Bovendien geven we vanuit Modero gerechtsdeurwaarders steeds onze contactgegevens mee en geven we toelichting over het exacte bedrag dat u dient te betalen. Onze medewerkers doen er alles aan om u steeds op een duidelijke, integere en klantvriendelijke wijze verder te helpen.

Bent u ook slachtoffer van deze feiten, contacteer ons dan. Samen proberen we deze vorm van criminaliteit te stoppen.