In de laatste editie van Trends verscheen een artikel “De strijd om de coronafacturen” waarin een lawine (of grote toename) aan onbetaalde facturen wordt voorspeld. Het beëindigen van de COVID-19 steunmaatregelen zou hiervan de oorzaak zijn en gerechtsdeurwaarders en incassokantoren zouden reeds in rij staan en strijden om tot invordering van deze onbetaalde facturen over te gaan.

Modero heeft het - net als de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) - moeilijk met deze tendentieuze (en bijna karikaturale) voorspellingen. Gerechtsdeurwaarders zijn wettelijk verplicht om in alle omstandigheden een minnelijke invordering na te streven. Bij Modero is deze wettelijke verplichting verankerd in de dagelijkse praktijk: 85% van de haar toevertrouwde dossiers regelt zij minnelijk, waarbij haar medewerkers actief op zoek gaan naar oplossingen voor overmatige schuldenlast.

Maar Modero doet meer en engageert zich al jaren vrijwillig om vanuit de dagelijkse praktijk oplossingen te zoeken voor de problematiek van overmatige schuldenlast. Het project 'Modero One',  waarbij er nauw wordt samengewerkt met het OCMW Antwerpen, heeft slechts één doel: de schuldenspiraal van gezinnen met financiële moeilijkheden te doorbreken. Dat de goede resultaten van Modero One hebben geresulteerd in de mogelijkheid om deze samenwerking nationaal aan te bieden en dergelijke schuldhulpverlening op maat mogelijk te maken met alle Belgische gerechtsdeurwaarders en alle Belgische OCMW’s is een eerste, maar belangrijke stap in de goede richting.

Dat de problematiek van overmatige schuldenlast veel meer aandacht verdient is evident, maar schieten op de boodschapper van slecht nieuws lost het probleem niet op, integendeel. Een duidelijk wettelijk kader en aangepaste invorderingsprocedures die evenwicht brengen tussen de rechten en de plichten zowel schuldeiser als schuldenaar, is ook onze vraag. Wij reiken dan ook opnieuw de hand aan alle andere partijen die betrokken zijn bij de invordering van schulden om samen te werken.

We blijven dan ook de hand reiken naar iedereen die streeft naar een wettelijk kader dat de invordering van schulden op een duidelijke, evenwichtige en menswaardige manier oplegt aan alle invorderaars.