Uw onderneming volledig coronaproof maken? Volg onze 25 tips en slaag met vlag en wimpel voor de COVID-19 controle.

Ons kantoor in Antwerpen werd onlangs bezocht door een inspecteur. Hij controleerde of we de beschermingsmaatregelen tegen COVID-19 correct naleven op de werkvloer. In de volksmond wordt er dan vaak verwezen naar de sociale inspectie, maar dit is niet helemaal correct. Het gaat hier om een COVID-19 controle in opdracht van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De Federale Overheidsdienst Welzijn, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) verleent haar medewerking aan deze COVID-19 controles. De arbeidsinspectie maakt deel uit van de FOD WASO en stuurt zowel haar inspecteurs ‘sociale inspectie’ als haar inspecteurs ‘welzijn op het werk’ op pad om deze controles uit te voeren.

 

COVID-19 controle bij Modero

Deze controle was niet verwonderlijk, aangezien gerechtsdeurwaarders zijn opgenomen in de lijst van cruciale sectoren en essentiële diensten. Hierdoor mogen we onze dienstverlening blijven aanbieden en tellen onze kantoren nog heel wat bezige bijen. Alhoewel we telewerk maximaal faciliteren, is dit in de praktijk niet altijd mogelijk. Modero neemt sowieso al heel wat maatregelen om de veiligheid van onze gerechtsdeurwaarders, medewerkers, opdrachtgevers en klanten te garanderen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom verwelkomden we de inspecteur met open armen.

De inspecteur meldde zich omstreeks 10u aan bij onze loketbediende. Wij hebben hem verzocht om even te wachten met zijn controle en verdere vragen totdat onze HR-manager hem te woord kon staan. Dit kon even duren, aangezien zij momenteel telewerkt en de verplaatsing nog moest maken. Dat was geen enkel probleem voor de inspecteur. In de tussentijd kreeg hij toegang tot ons kantoor en keek hij al even rond.

De inspecteur stipte zowel de goede genomen maatregelen aan, als enkele verbeterpunten en tips om de veiligheid verder te vergroten. De inspecteur gedroeg zich uitermate correct en hulpvaardig. Het doel van zo’n controle is om waarschuwingen te geven en desnoods ook proces-verbalen uit te schrijven. De inspecteur was dan ook streng, maar rechtvaardig. Hij zal binnenkort terugkeren om na te gaan of de verbeterpunten in de tussentijd zijn bijgeschaafd.

De lessen die Modero trekt uit deze controle zijn ook relevant voor heel wat andere ondernemingen. Daarom deelden we deze informatie ondertussen met onze collega-gerechtsdeurwaarders, maar ook uw onderneming kan ermee aan de slag gaan. Zo voorkomt u een waarschuwing, proces-verbaal of boete en vergemakkelijkt u het werk van de inspecteurs bij verdere controles. Laten we samen een veilige werkomgeving creëren voor iedereen.

 

Onze handige gids

Als werkgever bent u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw werknemers. Weet u niet waar te beginnen? Download snel onze complete gids met tips om uw onderneming volledig coronaproof te maken. Zo slaagt u met vlag en wimpel voor de COVID-19 controle.