Logo Mister Wolf Advocaten

“Dankzij Modero win ik tijd, kan ik mijn werk doen, is de opdrachtgever tevreden, en ik dus ook.”

“Als advocate ken ik als geen ander het belang van een goede gerechtsdeurwaarder. In Modero hebben wij het gerechtsdeurwaarderskantoor gevonden dat eveneens garant staat voor onze visie, missie en waarden: kwaliteit, uniciteit, integriteit, toegankelijkheid, innovatie, dienstverlening op maat en een transparante persoonlijke communicatie. Dankzij Modero Brussel win ik tijd en kan ik mijn werk doen. Ik hoef me niet bezig te houden met nutteloze herinneringen, e-mails met verzoek om een update… Ik word correct op de hoogte gehouden. De opdrachtgever tevreden, en ik dus ook. Kortom: Modero vervult zijn maatschappelijke rol als gerechtsdeurwaarder op een veelzijdige manier, dit maakt het beroep ‘menselijker’.”

Dorien Pellicaen , Master in Taxation
Mister Wolf Advocaten

logo Vinçotte

"Modero behartigt sinds een jaar de invordering van onze opeisbare onbetaalde facturen, hoofdzakelijk b2b, en het positieve effect op onze cash flow positie is al duidelijk merkbaar."

“Modero behartigt sinds een jaar de invordering van onze opeisbare onbetaalde facturen, hoofdzakelijk b2b, en het positieve effect op onze cash flow positie is al duidelijk merkbaar. Het is comfortabel werken met een partij als Modero die zich dezelfde hoge kwaliteitseisen oplegt als wij bij Vinçotte om in elke situatie een oplossing te vinden zonder onze reputatie uit het oog te verliezen.”

David Hennion , Credit Manager
Vinçotte

logo Barry Callebaut

"Modero is er op korte termijn in geslaagd een meerwaarde te genereren voor ons internationale invorderingen"

Modero is er op korte termijn in geslaagd een meerwaarde te genereren voor ons internationale invorderingen door in nauwe samenwerking met onze verschillende Europese credit control centers een uniforme aanpak van het invorderingstraject te bepalenen ad hoc oplossingen aan te bieden waar nodig.

Bart De Backer , Head of Credit Control West Europa
Barry Callebaut

UZA logo

"deze nauwe samenwerking houdt ondertussen reeds meer dan 20 jaar stand"

Onze tevredenheid blijkt ongetwijfeld uit het gegeven dat deze nauwe samenwerking ondertussen reeds meer dan 20 jaar standhoudt (vanaf 1985). Uit vergelijkend onderzoek met de andere universitaire ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen blijkt trouwens dat het UZA zeer goed scoort inzake de effectieve inning van zijn vorderingen. Ongetwijfeld draagt de jarenlange en goede samenwerking bij tot dit succes.

Erlend Van Breusegem , Directeur Administratie en Financiën
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

MMS Avocats Logo

"Modero beantwoordt perfect aan de waarden die wij, zeker op internationaal vlak, hoog in het vaandel dragen"

Dankzij haar vriendelijk en hartelijk personeel staat Modero Gerechtsdeurwaarders garant voor de correcte afhandeling van de opdrachten die haar worden toevertrouwd door het samengaan van doeltreffendheid en discretie.
Modero beantwoordt perfect aan de waarden die wij, zeker op internationaal vlak, hoog in het vaandel dragen. Deze waarden staan dan ook centraal in hun onderneming en behoren tot hun sterkste troeven, zoals daar zijn: doortastendheid, kort op de bal spelen, doeltreffendheid, onderhouden van relaties, analytisch en luisterend vermogen en het bieden van informatie.

Joram Moyal , Advocaat - partner
MMS Avocats

Scarlet Logo

"Het is zeer efficiënt dat alle contacten in dit invorderingstraject via één aanspreekpunt verlopen"

Modero verzorgt het invorderingstraject voor Scarlet vanaf het ogenblik dat de dienst van de klant definitief is stopgezet wegens niet-betaling. Het is zeer efficiënt dat alle contacten in dit invorderingstraject via één aanspreekpunt verlopen. De flexibiliteit om de IT-systemen van Scarlet en Modero op elkaar af te stemmen is een bijkomende troef.

Niko Pinkhof , Financieel Directeur
Scarlet

ZNA Logo

"naast de behaalde resultaten en de administratieve ontlasting valt vooral de sociale benadering naar de wanbetalers toe op"

De samenwerking verloopt correct en stipt, met de nodige flexibiliteit en transparantie naar ZNA toe. Naast de behaalde resultaten en de administratieve ontlasting valt vooral de sociale benadering naar de wanbetalers toe op.

Nathasja Van Bael , Algemeen Financieel Directeur
Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Stad Gent

"tevreden over de samenwerking met Modero"

De Stad Gent is tevreden over de samenwerking met Modero Gerechtsdeurwaarders, en wel omwille van volgende redenen : de mate waarin het gerechtsdeurwaarderskantoor zich de doelstellingen inzake het invorderingsbeleid van de Stad Gent eigen maakt en deze mee waarmaakt, de bereidheid om bijkomende informatica-ontwikkelingen te onderzoeken, een grote flexibiliteit, de transparantie op dossierniveau alsook de financiële transparantie, een sterk en geïnformatiseerd beheerssysteem, een zich strikt houden aan de deontologie, het op korte termijn verlenen van duidelijk, overzichtelijk en gefundeerd juridisch advies (zowel algemeen als op dossierniveau).

Daniël Verbeken , Stadsontvanger
Stad Gent

MIVB Logo

"het coëfficiënt van de zichtbare fraude daalt gestadig sedert het opstarten van onze samenwerking"

Ook het coëfficiënt van de zichtbare fraude daalt gestadig sedert het opstarten van onze samenwerking. Verder is ook de inningsgraad van de fraude-dossiers via juridische weg gestegen met ongeveer 30% terwijl het percentage zwartrijders de laatste 5 jaren gevoelig gedaald is.

Patrick Van den Houte , Verantwoordelijke Credit & Collection / Finance & Accounting
MIVB

De Lijn Logo

"een zeer grote flexibiliteit, een maximale stiptheid en correctheid bij de uitvoering"

De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn is uiterst tevreden over de samenwerking met Modero Gerechtsdeurwaarders. Er kan terzake worden verwezen naar : een zeer grote flexibiliteit, een maximale stiptheid en correctheid bij de uitvoering, een continue volledige transparantie op alle gebied, een performant geïnformatiseerd beheerssysteem en een strikt houden aan de deontologie en de eigen bedrijfswaarden.

Jozef Reyntjens , Afdelingshoofd juridisch beleid
De Lijn