kantoor Modero Geel

Door de hervorming van het gerechtelijk landschap is de noodzaak van een grote plaatselijke betrokkenheid alleen maar gegroeid. Immers, wanneer de lokale expertise verloren gaat komt dit de dienstverlening aan de burger niet ten goede, wat ook de recuperatiegraad negatief beïnvloedt. In dit kader opent Modero op 16 juni 2014 een nieuw kantoor in Geel.

Sinds 1 april 2014 werd het gerechtelijk landschap hertekend. De 27 bestaande gerechtelijke arrondissementen werden herleid tot 12 superarrondissementen (de 10 provinciën plus Brussel en het Duitstalige Eupen). Deze hertekening betekent voor de provincie Antwerpen dat alle in Antwerpen benoemde gerechtsdeurwaarders voortaan hun ambt ook in de voormalige arrondissementen Mechelen en Turnhout kunnen uitoefenen en omgekeerd. Deze schaalvergroting brengt ongetwijfeld een reeks fusies en centralisaties met zich mee.

Modero bewandelt met de opening van een kantoor in Geel de omgekeerde weg door te investeren in de lokale verankering van Modero in het voormalige gerechtelijke arrondissement Turnhout. Voortaan zullen klanten ook in Geel terecht kunnen om hun dossier te regelen.

De lokale expertise wordt in Geel belichaamd door gerechtsdeurwaarder Dirk Corstjens. Hij stond mee aan de wieg van Modero Antwerpen en verkreeg sinds kort de toestemming van de minister om zijn standplaats te verhuizen naar Geel, zijn huidige woonplaats en tevens de plek waar hij is opgegroeid.

CONTACTGEGEVENS

Modero Geel
Nieuwstraat 48
2440 GEEL

Tel :       014/56 35 35
Fax :      014/56 35 30
E-mail : info@modero-geel.be

Openingsuren loket :
elke werkdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur