Na de aanwezigheid in arrondissementen West- en Oost-Vlaanderen (Brugge, Dendermonde, Gent en Sint-Niklaas), Antwerpen (Antwerpen, Geel en Mechelen), Limburg en Brussel, is Modero nu ook in arrondissement Leuven met een eigen kantoor vertegenwoordigd.

Kandidaat-gerechtsdeurwaarder Joachim T'Kint, licentiaat in de rechten, legde destijds, een 15-tal jaar geleden, zijn eed af voor de Rechtbank van Eerste Aanleg Leuven. Het grootste deel van zijn professionele loopbaan was hij aan een Leuvens kantoor verbonden. Joachim woont ook in het arrondissement Leuven.

Met de komst van het Leuvense kantoor is Modero voortaan vertegenwoordigd in alle Vlaamse arrondissementen en Brussel . Hiermee wordt de gecentraliseerde gedecentraliseerde werkwijze verder op punt gezet. Dit principe waarbij de lokale informatie vanuit de plaatselijke kantoren wordt samengebracht naar één centraal bestand ten dienste van de gehele invorderingsopdracht. Deze lokale betrokkenheid (decentraal) tezamen met een centrale digitale aansturing zijn de kritische succesfactoren van onze kostenefficiënte werkwijze.

MODERO LEUVEN

Tel                                     016 20 37 37
Fax                                    016 50 02 04
E-mail                               info@modero-leuven.be
Ondernemingsnr            0634.947.944
Rekeningnr                      BE33 3631 4893 4446
Openingsuren                 elke werkdag van 9u tot 12u

Gerechtelijke arrondissementen Modero