Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei 2015 zond het VTM-programma Telefacts een reportage uit over de gerechtsdeurwaarder tijdens zijn dagelijkse activiteit.

Modero gaf Telefacts in primeur de toestemming om enkele dagen mee te lopen in het spoor van twee van haar gerechtsdeurwaarders : kandidate Britt De Backer van Modero Antwerpen en titularis Bart De Smet van Modero Brussel.

We geloven dat een eerlijke inkijk in de werking van een gerechtsdeurwaarderskantoor bijdraagt tot het doorprikken van het stereotiepe imago van boeman. Een gerechtsdeurwaarder is in de eerste plaats een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar in betalingsconflicten. We helpen de schuldenaar (onze klant) schuldenvrij te worden door persoonlijke oplossingen aan te reiken. Tegelijk verbetert hierdoor de betalingsratio van de schuldeiser (onze opdrachtgever). Zo verzoenen we de schijnbaar tegengestelde belangen van deze twee doelgroepen op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Heel vaak vinden we een oplossing vooraleer er een gerechtsdeurwaarder op pad moet gaan. Meer dan de helft van alle dossiers wordt minnelijk geregeld, waardoor de kosten voor zowel klant als opdrachtgever tot een minimum beperkt blijven. Om dit te verduidelijken bracht Telefacts ook het kantoorwerk bij Modero in beeld.