gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders worden geregeld ingeschakeld om vaststellingen te doen die daarna in de rechtbank kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk dat zulke vaststellingen authentiek zijn, zodat hun juridische waarde niet verloren gaat. Ontdek hier de toegevoegde waarde van een deurwaarder en de aandachtspunten bij een proces-verbaal van vaststelling.

Wat betekent authenticiteit precies?

Het begrip ‘authentieke vaststelling’ is in de eerste plaats juridisch van aard. Een vaststelling moet authentiek zijn, omdat ze alleen dan als bewijsmateriaal kan worden gebruikt in een gerechtelijke procedure. Het gaat over materiële feiten en gegevens die de gerechtsdeurwaarder zintuiglijk heeft kunnen waarnemen. Daarbij beperkt de gerechtsdeurwaarder zich tot een objectieve beschrijving. Concreet: hij of zij zal de vastgestelde feiten niet interpreteren, noch enig advies geven.

Waarom een gerechtsdeurwaarder inschakelen? Omdat die als enige gelegitimeerd is om een vaststelling authentiek te maken. Een gerechtsdeurwaarder kan worden ingeschakeld door een rechtbank of een advocaat, maar evengoed door een particuliere partij.

Proces-verbaal van vaststelling door gerechtsdeurwaarder

Hoe ziet het wettelijke kader eruit? De gerechtsdeurwaarder is door de wetgever gemachtigd om een proces-verbaal van vaststelling op te stellen. Het proces-verbaal behoort tot de ministerieplicht van de gerechtsdeurwaarder en kan dus niet geweigerd worden, tenzij de vraag tot vaststelling onwettig zou zijn (bijvoorbeeld wanneer die tot een schending van de privacy zou leiden).

In de rechtbank

Het proces-verbaal van vaststelling kan foto’s bevatten, maar evengoed een schermafdruk of notulen van een vergadering. Het is authentiek als akte en kan dus dienen als bewijs, eventueel in het kader van een procedure voor een rechtbank. Een authentieke vaststelling doet onder meer dienst in volgende gevallen:

  • Vaststelling van overspel
  • Vaststelling van (foutief) uitgevoerde bouwwerken
  • Vaststelling van een e-mail, informatie op internet of andere correspondentie
  • Vaststelling van stormschade of schade in gehuurde panden
  • Inventaris/boedelbeschrijving (in het kader van nalatenschap)
  • Vaststelling bij officiële wedstrijden

Graag meer info? Neem gerust contact op. Wij staan voor u klaar met professioneel advies.