debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer goed aanpakken? Dan beperkt u zich niet tot puur risicomanagement. Efficiënt debiteurenbeheer houdt ook in dat u alles in het werk stelt om de kosten van prospects, klanten en debiteuren zo laag mogelijk te houden en tegelijk geen verkoopkansen te laten liggen. Het is de beste manier om uw concurrenten een stap voor te blijven.

Anticiperen als uitganspunt

Wie succesvol wil ondernemen, moet innoveren en anticiperen. Het eerste door (markt)onderzoek te doen en de trends op de voet te volgen, het tweede door vooruitziend te zijn, op alle domeinen. Dit betekent dat u moet weten met welke partijen u in zee gaat. Zijn ze betrouwbaar en solvabel? Hoe zijn de financiële perspectieven van de onderneming in kwestie? Gebruik daarbij alle relevante data die beschikbaar zijn, zowel intern als extern. 

Transparantie als USP

Efficiënt debiteurenbeheer, dat is uw klanten op hun financiële verplichtingen wijzen zonder hen naar uw concurrenten te jagen. Door extra transparant te zijn, maakt u vaak het verschil met de concurrentie. Duidelijke betaaltermijnen, heldere communicatie, … het draagt allemaal bij tot een beter financieel risicobeheer en kan – met een doordachte aanpak – uitgroeien tot een unique selling proposition. Wie eerlijk en openhartig is, zal zijn klanten gemakkelijker kunnen overtuigen om alsnog tot een betaling over te gaan.

Betwiste en niet-betwiste vorderingen

Efficiënt debiteurenbeheer zet volop in op een minnelijke invorderingsfase. Zo moet er geen gerechtelijke procedure opgestart worden. Betwist uw klant uw factuur niet, maar laat de betaling op zich wachten? Dan hoeft u, in een B2B-context, geen beroep te doen op een tijdrovende procedure bij de rechtbank. Via de nieuwe administratieve procedure kunt u facturen snel en goedkoop innen.

Betwist uw klant een vordering wél? In dat geval kunnen we in overleg met uw advocaat overgaan tot dagvaarding. Die wordt doordacht opgesteld, zodat de kans op slagen maximaal is. 

Geef uw business zuurstof

Om uw financiën niet in het gedrang te brengen, is een snelle en accurate invordering cruciaal. Ondernemingen die snel innen, hebben een gezonde cashflow, wat dan weer zuurstof creëert voor hun business.  Op die manier zijn ze de concurrentie altijd een stap voor, en dat is anno 2017 cruciaal om te groeien.

Meer weten? Neem gerust contact op.