Op 2 november 2016 werd het incassobureau Meduro door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen veroordeeld voor oneerlijke marktpraktijken en het onrechtmatig gebruik van de naam “Meduro”. De rechtbank beviel bijgevolg ook de staking van deze naam met bijhorend logo en website alsook de overdracht van de domeinnaam meduro.be aan Modero Gerechtsdeurwaarders.

Dit incassobureau richt zich in hoofdzaak op de invordering van schoolfacturen, getuige ook de verwijzing in het weekblad Humo deze week. Modero Gerechtsdeurwaarders distantieert zich uitdrukkelijk van hun werkwijze. De naamsverwarring verplichtte Modero eerder al om het incassobureau te vragen afstand te doen van de naam die erg gelijkend is aan de beschermde naam Modero. De rechtbank stelde Modero intussen in het gelijk.