Vertrouwelijke gegevens

Een gerechtsdeurwaarder is voortdurend aan de slag met vertrouwelijke informatie en gaat daar met de grootste omzichtigheid mee om. Een nieuwe verordening van het Europees Parlement, de General Data Protection Regulation (GDPR), legt vanaf 25 mei 2018 strengere regels op voor de toegang, behandeling en opslag van persoonlijke gegevens. Modero voert nu al de nodige aanpassingen door.

De Europese Verordening beschermt persoonlijke data

Het Europees Parlement vaardigde een verordening uit met rechtstreeks effect binnen de lidstaten en verplicht bedrijven om privacy beter te beschermen. De nieuwe regels gaan in vanaf 25 mei 2018. Modero maakte van maatschappelijk engagement en bescherming van persoonlijke gegevens altijd al een kernpunt en wacht niet langer om aanpassingen door te voeren.

Focuspunten van de GDPR

De verordening zorgt voor een ruimere bescherming van persoonlijke gegevens. Bedrijven mogen enkel de hoogstnoodzakelijke informatie opslaan en moeten toestemming van de betrokkene op een begrijpelijke manier vragen; de klant krijgt een ruimer recht op inzage, verbetering en schrapping van zijn gegevens. Bedrijven moeten de standaardinstellingen van hun systemen instellen zodat enkel de noodzakelijke data wordt verwerkt en klanten snel en overzichtelijk hun persoonlijke informatie kunnen opvragen.

Modero’s Data Protection Officer

Bij Modero stond privacy al centraal. In het licht van de GDPR werd een Data Protection Officer of veiligheidscoördinator aangesteld die vanuit het hoofdkantoor de volledige organisatie doorlicht en bijstuurt om correct met de persoonlijke data om te gaan. Hij maakt risicobeoordelingen, tekent het veiligheidsbeleid uit en zorgt voor de juiste aanpassingen in het gehele Modero-Netwerk.

Interne richtlijnen en gerichte controle

Bij de medewerkers focust Modero op twee fronten: we organiseren bewustzijnssessies om de kans op menselijke fouten te minimaliseren en stellen een nog strengere interne controle in op de raadpleging van externe gegevensbestanden waartoe een gerechtsdeurwaarder mag overgaan.

Waterdichte systemen

Niet alleen ons beleid en onze aanpak worden doorgelicht; ook de hard- en software ondergaan een kritische analyse. Om te anticiperen op de GDPR, implementeert Modero nu al de krachtlijnen van de ISO 27002-norm. Dat betekent onder andere geëncrypteerde transmissie van persoonlijke gegevens en dossierinformatie en een nog beter beveiligde toegang tot ons softwareplatform via geavanceerde login-accounts.

Besluit

Modero focust niet alleen op kostenefficiënte behandeling maar waakt tegelijk over de bescherming van alle persoonlijke gegevens in het systeem.