Modero neemt kennis van een persartikel dat op zaterdag 8 juli in De Tijd verscheen. Dit artikel stelt terecht dat Modero altijd een voortrekkersrol heeft gespeeld in de succesvolle digitalisering van de gerechtsdeurwaarder. Er wordt echter belangenvermenging gesuggereerd in het voordeel van Jan De Meuter en Modero. Daarnaast zou Modero het ook niet nauw nemen met de kostenefficiëntie ten aanzien van de burger.

Modero ontkent deze insinuaties formeel en heeft dit in zijn reactie aan De Tijd ook uitvoerig toegelicht. Het artikel is weinig onderbouwd en bevat een groot aantal feitelijke onwaarheden.

Binnen de juridische wereld wordt er hard gevochten voor een groter marktaandeel. Blijkbaar zijn alle middelen geoorloofd om logische digitale evoluties te voorkomen.

Innovatie voor meer sociale impact is en blijft de drijfveer van Modero. Omdat we geloven dat we zo een verschil kunnen maken in de maatschappij. Daar zal dit artikel niks aan veranderen.