B2B invordering

Achterstallige betalingen zijn de schrik van elke onderneming. Ze zetten een rem op uw business en kunnen tot ernstige financiële problemen leiden. Nochtans kunt u dit scenario voorkomen door uw openstaande facturen systematisch en gestructureerd op te volgen. Weinig tijd of middelen voor? Geen nood: met Go Solid haalt u een duurzame oplossing in huis om B2B-invorderingen doeltreffend aan te pakken. Duurzaam, want Go Solid garandeert een kwaliteitsvolle aanpak en een snel resultaat, zonder onvoorziene kosten. Modero is hierbij het nationale partnernetwerk van gerechtsdeurwaarders.

 

Snelle B2B-invordering

De Belgische wet voorziet een administratieve procedure, uniek in Europa, om onbetaalde facturen van ondernemingen in een B2B-relatie veel sneller en goedkoper te innen. Die procedure laat toe om zonder tussenkomst van een rechtbank onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen.

B2B-invorderingen via een onlineplatform

Go Solid zet voortdurend in op de optimalisatie van het invorderingsproces en wil het u zo makkelijk mogelijk maken met deze driestappenaanpak:

  • U laadt uw factuur op via het onlineplatform
  • Go Solid aanvaardt uw dossier binnen de 4 uur na verzending
  • Gemiddeld binnen 1 maand heeft u uw geld terug

Dit is bovendien kosteloos. Zelfs als uw klant op het einde van de rit niet kan betalen, krijgt u geen rekening gepresenteerd. Dankzij de Solid-score kan de haalbaarheid van uw vordering van meet af aan goed worden ingeschat. Daarnaast wordt uw risico op gerechtskosten verzekerd door D.A.S. Rechtsbijstand, marktleider in rechtsbijstandsverzekeringen. 

Aanpak op maat dankzij de Solid-score

Elke klant is anders, dus een aanpak op maat is geen overbodige luxe. Vanuit deze gedachte werd de Solid-score ontwikkeld, waarmee de financiële draagkracht van een klant in kaart wordt gebracht. Deze werkwijze garandeert de snelst mogelijke betaling van uw factuur en zorgt voor hoge inningspercentages.

Vragen? Contacteer ons vrijblijvend, en we maken graag tijd voor u.