gerechtsdeurwaarderskantoor

Gerechtsdeurwaarders hebben een grote maatschappelijk verantwoordelijkheid en nemen die ook effectief op. We gaan altijd op zoek naar de best mogelijke oplossing voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Ook bij Modero dragen we maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel.

Bemiddeling centraal

Modero is zich bewust van zijn sleutelpositie als onpartijdige bemiddelaar in de alsmaar complexere samenleving – onze naam is niet toevallig (Modero betekent “Ik bemiddel” in zowel het Spaans als het Italiaans). Alleen door een actieve sociale reflex met aandacht voor de alsmaar nijpendere armoedeproblematiek, heeft de gerechtsdeurwaarder ook in de digitale toekomst een essentiële rol te vervullen.

Wij zijn ervan overtuigd dat Modero een wezenlijke bijdrage kan leveren tot een financieel gezondere samenleving. Dat doen we door volop in te zetten op vernieuwing en door een sociale reflex te integreren in onze manier van werken.

Dat is trouwens een en-en-verhaal. Innovatie is een manier om onze bemiddeling, die centraal staat in onze dienstverlening, te faciliteren. Innovatieve technologie is dus een middel, geen doel op zich. We helpen mensen en gebruiken daarvoor technologie. Nooit andersom.

Schuldenaar als klant

Modero’s geloof in de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder uit zich in onze focus op zowel het oplossen als het voorkomen van betalingsconflicten. Die overtuiging staat centraal in de visie van Modero. Wij beschouwen hierbij de schuldenaar als de klant en de schuldeiser als de opdrachtgever.

Door hem persoonlijke oplossingen aan te reiken, helpen wij de klant om schuldenvrij te worden én te blijven. Tegelijk verbeteren we hierdoor de betalingsratio van de opdrachtgever. Op die manier verzoenen we op een maatschappelijk verantwoorde manier belangen die op het eerste gezicht tegengesteld lijken.

Transparant en uniform

Modero garandeert een transparante en uniforme werkwijze voor het hele Modero Netwerk. Dit netwerk bestaat uit verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren verspreid over de verschillende arrondissementen. Allemaal hanteren ze dezelfde waarden en dezelfde werkwijze.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op.