Sedert 2 juli 2016 bestaat er in België een nieuwe procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden van ondernemingen, kortweg IOS-procedure of ook wel Belgisch betalingsbevel genoemd. Deze administratieve procedure maakt het mogelijk om onbetaalde facturen tussen professionelen veel sneller, goedkoper en efficiënter te innen zonder tussenkomst van de rechtbank.

Internationale uitbreiding

Deze procedure kon tot voor kort enkel tussen Belgische ondernemingen worden toegepast. Vanaf 1 oktober 2018 kunnen ook ondernemingen uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje op de procedure beroep doen om onbetaalde facturen ten aanzien van hun Belgische klant in te laten vorderen. Omgekeerd is die mogelijk er (nog) niet aangezien de IOS-procedure in deze landen niet bestaat.

Andere voorwaarden zijn dat het om een onbetwiste geldschuld moet gaan en dat de klant zich niet in een toestand van faillissement of WCO mag bevinden. Bovendien mogen er bijkomende kosten wegens laattijdige betaling tot 10 % van het oorspronkelijk factuurbedrag worden gevraagd.

Verloop?

U bezorgt uw facturen aan Modero en wij doen de rest. Binnen de 4 werkuren weet u of uw opdracht is aanvaard. Achterliggend kijkt een advocaat na of de factuur inderdaad in aanmerking komt voor deze procedure. Wij analyseren bovendien de kredietwaardigheid van uw klant en bepalen hiermee het meest succesvolle invorderingstraject. Eenmaal aanvaard, zorgen we voor het goede verloop van de invordering volgens een strikt tijdsschema.

Eerst gaat onze gerechtsdeurwaarder ter plaatse bij uw klant om hem aan manen tot betalen. Hij geeft daarbij ook de te betalen facturen af. Deze plaatsafstap heeft in de praktijk 2 grote voordelen. Door het afgeven van de factuur wordt het meest gebruikte excuus, namelijk “ik heb die factuur niet gekregen”, vermeden. Ook kan de gerechtsdeurwaarder ter plaatse met uw klant bemiddelen en leidt zijn tussenkomst ertoe dat in bijna 1 op 5 dossiers er onmiddellijk wordt betaald.

Is er geen onmiddellijke betaling dan heeft uw klant één maand de tijd om te reageren op de aanmaning tot betalen. Daarbij zijn er 4 mogelijkheden:

  • Betalen. In 1 op 3 dossiers wordt binnen 4 weken betaald, tezamen met maximum 10% bijkomende kosten en de kosten van de gerechtsdeurwaarder. Het dossier wordt dan afgesloten.
  • Betalingsfaciliteiten. In 8 % van de gevallen wordt er een afbetalingsplan afgesproken. De procedure wordt dan stilgelegd. Wanneer het afbetalingsplan niet wordt gevolgd, wordt de procedure kosteloos heropgestart.
  • Betwisten. Slechts in 1,5 % van de gevallen laat uw klant aan de gerechtsdeurwaarder de redenen weten waarom hij toch betwist. Het dossier moet dan worden gesloten en u kan beoordelen of de betwisting de moeite waard is en alsnog een gerechtelijke procedure voor de rechtbank opstarten.
  • Berusten. In 56 % van de gevallen reageert uw klant niet. De procedure gaat dan verder en de gerechtsdeurwaarder stelt een proces-verbaal op dat op digitale wijze door een magistraat een uitvoerbare titel wordt. Deze titel heeft dezelfde waarde als een vonnis. Vervolgens kan de invorderingsprocedure worden verdergezet met een bevel tot betalen en desnoods beslaglegging om de openstaande schuld aan te zuiveren.

Uw Belgische partner als SPOC

Een klant die niet betaalt is vervelend. Maar als die in het buitenland gevestigd is, dan brengt dit extra ongemakken met zich mee: taalbarrières, verschillende culturen en een afwijkende wetgeving. Profiteer daarom van ons Belgisch netwerk van experts. Wij vertegenwoordigen u ter plaatse en spreken de taal van uw klant. Bovendien zullen uw Belgische klanten meer geneigd zijn gevolg te geven aan de berichten van een expert op het gebied van invordering van schulden in hun eigen land. Een vordering van een lokaal bureau in hun eigen "achtertuin” is veel moeilijker te negeren dan een e-mail, mogelijk geschreven in een vreemde taal, waarvan ze zouden kunnen beweren deze nooit te hebben ontvangen.

Een succes?

Met meer dan 25.000 dossier per jaar blijkt het Belgisch betalingsbevel goedkoper (kost gemiddeld 50% minder dan een gerechtelijke procedure) en sneller (gemiddeld zijn 3 op 4 dossiers binnen de 8 weken geregeld) te zijn dan een procedure voor de rechtbank. Zeker een aanrader dus.

Maak onbetaald niet ongemakkelijk

In het kader van deze IOS-procedure startte Go Solid met een online dienstverlening voor de inning van onbetaalde facturen. Modero en DAS rechtsbijstandverzekeringen staan als exclusieve partners in voor respectievelijk de invordering en de dekking van het risico op gerechtskosten. Een nationaal advocatennetwerk verzorgt de formele controle bij opstart van de procedure. Go Solid is zo het enige online platform waarbij u geen waarborg, voorschot of kosten betaalt aangezien u automatisch verzekerd bent voor het risico dat uw klant niet kan betalen. Go Solid maakt onbetaald niet langer ongemakkelijk.

Meer informatie?

Mail b2b@go-solid.be of bel het gratis nummer 0800 237 39.