Knack de verborgen misbruiken van deurwaarders

In Knack van 31 oktober wordt een uitgebreid artikel gewijd aan het hervormingsrapport dat Minister van Justitie Koen Geens bij twee experts bestelde. Die uitgebreide doorlichting moet uitmonden in een hervorming die het beroep aanpast aan de noden van de huidige maatschappij. Ook binnen de gerechtsdeurwaarderij wordt dat streefdoel toegejuicht. Het aangepast statuut van het ambt kan samen met betere procedures het verschil maken in de gerechtelijke achterstand, de transparantie in de kosten verhogen en de kostprijs voor de klant verlagen.

Het is te betreuren dat een eregerechtsdeurwaarder teruggrijpt naar anekdotische voorbeelden van mistoestanden in de sector om het beeld van het beroep te vertroebelen. Modero kiest voor een positieve visie op het beroep én op de toekomst en vindt daarvoor genoeg inspiratie in de praktijk:

-        De gerechtsdeurwaarder behartigt in het hele gerechtelijke traject de sociale belangen van de klant en gaat waar mogelijk op zoek naar een haalbaar afbetalingsplan dat de klant structureel schuldenvrij maakt. De kosten daarvoor volgen uit alle administratie die daarbij komt kijken.

 

-        Dankzij een doorgedreven informatisering wordt raadpleging van bronnen en verwerking van gegevens een stuk eenvoudiger: in het Centraal Bestand van Berichten consulteert hij eenvoudig welke beslagen al gelegd werden, in het Centraal Register van Onbetwiste Schulden wordt de inning rigoureus bijgehouden. Die digitale instrumenten kunnen nuttiger worden ingezet. De gerechtsdeurwaarder krijgt daardoor meer tijd om zijn sociale rol geëngageerd in te vullen.

 

-        De ombudsdienst biedt nu ook in de schoot van de Nationale Kamer een laagdrempelige toegang aan klanten die zich onterecht behandeld voelen. Onduidelijkheid, onrechtvaardigheid of foutief gedrag kan zo efficiënt worden aangekaart. Zo heeft Modero al sinds 2015 een ombudsdienst, waarvan u het rapport hier kan raadplegen.

 

-        De administratieve procedure in B2B-vorderingen toont al aan dat de meerwaarde van de gerechtsdeurwaarder niet alleen ligt op het sociale domein maar ook op het vlak van efficiënte inning: facturen die niet betwist en evenmin betaald worden, leiden sneller tot uitvoerbaarheid. En dat via een snelle procedure met voldoende waarborgen. Het komt de economische activiteit in België alleen maar ten goede dat schulden sneller betaald worden.

Deze procedure bewijst juist de relevantie van de gerechtsdeurwaarder, die bijdraagt aan een snellere en vooral goedkopere oplossing voor alle partijen. Modero pleit ook voor een versterking van de betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder ook in B2C-geschillen. Dat kon u al eerder lezen in onze nieuwsbrief.

 

Natuurlijk zijn er nog elementen die niet goed of niet goed genoeg lopen. Natuurlijk zullen er ook na de hervorming door de Minister nog zaken voor verbetering vatbaar zijn. Maar is dat een reden om elk initiatief tot verandering te torpederen?

Het is hoopgevend om vast te stellen dat de jonge collega die in het Knack-artikel regelmatig aan het woord komt, een genuanceerd beeld ophangt. Van de openbaar ambtenaar die een evenwicht zoekt tussen rechtszekerheid voor schuldeisers en een sociale benadering van schuldenaars. Tussen de letter van de wet en de geest ervan. Tussen de harde wettekst en de zachte aanpak die de gerechtsdeurwaarder meer toepast dan de meesten denken. Die visie overtuigt meer dan al te eenzijdige kritiek.