Modero gaat informatie over schuldinvordering bij mensen met zware financiële problemen bundelen. Daartoe werd, mee op vraag van de sociale sector, een digitaal bemiddelingsplatform ontwikkeld: Modero One. Om dat platform goed te laten werken, heeft Modero een netwerk van kantoren uitgebouwd dat vanaf nu heel België bestrijkt.

Het digitaal informatie- en bemiddelingsplatform is opgebouwd rond mensen met ernstige betalingsproblemen (de klanten) die geen beroep kunnen doen op de klassieke financiële schuldhulpverlening. Het maakt zichtbaar of klanten één of meerdere facturen hebben openstaan. Zo kan naar de totale schuld en de betaling ervan worden gekeken.

Het platform is een logisch gevolg van de al langer bestaande samenwerking tussen Modero en OCMW’s.  Het kwam er mee op vraag van de sociale sector en staat open voor Belgische gerechtsdeurwaarders en OCMW’s. Klanten en OCMW’s kunnen betaalproblemen signaleren en de ontwikkeling van de schuldafbouw bekijken. Ook opdrachtgevers kunnen via het platform geïnformeerd worden. Het opzet is dubbel: elkaar sneller informeren om de financiële situatie van de klant te analyseren en schulden van mensen met structurele financiële problemen bundelen in één dossier. Op die manier willen we de schuldspiraal voorkomen.

Het digitaal platform werkt met de eerder al door Modero ontwikkelde Solid-score. Die schetst het solvabiliteitsprofiel van klanten. Het resultaat is een betalingstraject op maat. Wie kan betalen, moet betalen. Voor wie niet alles kan betalen, wordt via het platform een uniek dossier opgestart: One. De klant krijgt één contactpersoon toegewezen en via het uniek dossier wordt met één aangepast traject en één maandelijkse afbetaling gewerkt. In alle gevallen komt het OCMW of One snel tussenbeide. Zo worden extra kosten bovenop de originele factuur vermeden. Bedoeling is mensen schuldenvrij te maken. En te houden.

Kantoren in heel België 

Hoe meer gerechtsdeurwaarders en OCMW’s zich aansluiten, hoe beter het One-platform werkt.  Daarom heeft Modero zijn netwerk alvast verder uitgebouwd, vooral ook in Franstalig België. Vanaf nu heeft Modero in elke Waalse provincie een kantoor dat volwaardig deel uitmaakt van het netwerk. Met vijf contactpunten in Brussel en telkens negen in Vlaanderen en Wallonië kunnen klanten en opdrachtgevers voortaan in heel België terecht voor efficiënte en uniforme dienstverlening, gekoppeld aan lokale expertise. Door die uitbreiding telt de groep nu 52 kandidaten en titularissen gerechtsdeurwaarders. In heel België werken er meer dan driehonderd medewerkers bij Modero.