Voorbeeld oplichting in naam van Modero

Recent kwam er een nieuwe poging tot oplichting in naam van Modero aan het licht. Het gaat om een valse e-mail met een fictieve aanmaning tot betalen van afvalstoffenheffing en rioolbelasting. Best verwijdert u de e-mail en reageert u er niet op. Ga ook niet in op de vraag om te betalen.

 

Het gaat hier dan ook strafbare feiten, namelijk poging tot oplichting en aanmatiging van naam. Als u het slachtoffer wordt van dergelijke feiten, adviseren we u om klacht neer te leggen bij de politie. Dit kan bij het dichtstbijzijnde politiekantoor of op het meldpunt fraude.

 

Vanuit Modero gaan we nooit op deze manier te werk. Het ambt van Gerechtsdeurwaarder dat aan een zeer strikte deontologie onderworpen is, laat dit ook niet toe. Wanneer u schulden hebt die door Modero worden ingevorderd, zorgen we voor heldere en respectvolle communicatie. U hebt bovendien recht op een schriftelijk bewijsstuk van de schuld. We geven vanuit Modero Gerechtsdeurwaarders steeds onze contactgegevens mee en geven we toelichting over het exacte bedrag dat u moet betalen. Onze medewerkers doen er alles aan om u steeds op een duidelijke, integere en klantvriendelijke manier verder te helpen.

 

Bent u ook slachtoffer van deze feiten, contacteer ons dan. Samen proberen we deze vorm van criminaliteit te stoppen.