onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen kunt u als ondernemer missen als kiespijn. Ze bezorgen u kopzorgen en hebben een impact op uw cashflow. Hoe pakt u dit soort situaties het best aan? Dat hangt onder meer af van het type klant. Gaat het om een B2C- of B2B-relatie? In het laatste geval kunt u een beroep doen op de Go Solid-oplossing en de nieuwe procedure voor onbetwiste B2B-schulden. Wij maken u wegwijs in de wereld van efficiënt debiteurenbeheer.

Stap één bij de inning van onbetaalde facturen: de interne procedure

De eerste stap bij onbetaalde facturen is de interne procedure. De hamvraag: is die wel efficiënt? Dit zijn alvast pertinente vragen:

  • Zijn mijn factuurvoorwaarden duidelijk?
  • Is mijn communicatie helder?
  • Zit de tone-of-voice juist?
  • Is de timing ok?
  • Speel kort op de bal en bel de klant op meteen na de vervaldag van de factuur.
  • Een voorschotfactuur is raadzaam bij een langdurig project.

Tot de interne procedure behoren ook betalingsherinneringen. Die kunnen helpen bij onbetaalde facturen, op voorwaarde dat ze de juiste eisen bevatten en de juiste middelen zijn gebruikt. De stijl en aanpak maken een groot verschil. Uw klant verdient krediet, tot op zekere hoogte. Als uw klant uit de communicatie kan opmaken dat u vastbesloten bent om een betaling te bekomen, volgt vaak al een wijziging in zijn betalingsgedrag.

Afbetalingsplan en uitstel van betaling

Wilt de klant zijn onbetaalde facturen wel betalen, maar beschikt hij voorlopig niet over voldoende liquide middelen? Dan kunt u een afbetalingsplan of uitstel van betaling overwegen. Brengt ook dat geen soelaas? Dan kunt u het best in zee gaan met een gespecialiseerde partij.

Daarbij hebt u onder meer de keuze tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarderskantoor. Terwijl de onpersoonlijke aanpak van die eerste vaak een averechts effect heeft, is de kostenefficiëntie van een gerechtsdeurwaarderskantoor zoals Modero veel groter. Wij proberen altijd eerst tot een minnelijke regeling te komen vooraleer een gerechtelijke procedure te starten. Maar we bekijken een dossier vanaf de opstart wel door een gerechtelijke bril. Het minnelijke luik dat we daaraan koppelen, is net bedoeld om het gerechtelijke luik te vermijden. Zo proberen we kosten voor klant en opdrachtgever te besparen.

Bovendien behouden we het overzicht over het volledig dossier. Het minnelijke en gerechtelijke luik vormen één geheel. Er gaat geen informatie verloren en we kunnen op die manier een snellere doorlooptijd garanderen.

Onbetaalde facturen en solvabiliteitsonderzoek

Een essentiële schakel in de minnelijke procedure is het solvabiliteitsonderzoek. Met onze Solid-score brengen we het betaalgedrag van een klant in kaart. Zo bepalen we proactief tot welke groep een bepaalde klant behoort en kunnen we nog sneller tot een regeling komen. Het traject van een dossier wordt namelijk bepaald in functie van uw opdracht en het profiel van uw klant.

Resultaatgerichte vordering

Bij het innen van onbetaalde facturen is de manier van aanpak heel belangrijk. De ene onderneming is de andere niet. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan, is maatwerk de beste oplossing.

Vragen? Neem gerust contact op!