deurwaarder inschakelen

Over de exacte taakomschrijving van een deurwaarder bestaan vandaag nog heel wat misverstanden. Beslag leggen op roerende of onroerende goederen is bijvoorbeeld niet de eerste maar de laatste fase bij een invordering, als er echt geen andere mogelijkheid is om de achterstallige betalingen te innen. Deurwaarders vervullen echter nog verschillende andere functies en kunnen bij meerdere situaties worden ingeroepen. Een overzicht.

1. Achterstallige betalingen innen

Hebt u klanten die niet betalen en sleept de procedure lang aan of gaat het om aanzienlijke bedragen? Dan kunt u een deurwaarder inschakelen om die achterstallige betalingen te innen. Maar opgelet: een gerechtsdeurwaarderskantoor gaat daarbij niet over één nacht ijs. In een eerste fase wordt geprobeerd om de invorderingen in der minne te regelen. Op die manier zult u uw geld niet alleen het snelst terugzien, maar groeit ook de kans dat u het maximaal recupereert.

Pas wanneer er geen minnelijke regeling kan worden getroffen, treedt de gerechtelijke fase in. Heeft de rechter de debiteur veroordeeld, maar respecteert die de uitspraak niet? Dan wordt overgegaan tot de zogeheten tenuitvoerlegging. Concreet: de rechter verplicht de debiteur om het vonnis te respecteren. Daarbij is het in bepaalde gevallen nodig om beslag te leggen op roerende of onroerende goederen, een taak die exclusief voor een gerechtsdeurwaarder is weggelegd.

2. Proces-verbaal van vaststelling

Naast de inning van achterstallige betalingen heeft een deurwaarder nog een heel andere functie. Hij of zij is namelijk door de wetgever gemachtigd om op vraag van een advocaat, een onderneming of een particulier een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële feiten. Daarbij geeft de deurwaarder geen persoonlijke waardering, advies of interpretatie van de feiten.

De vaststelling beperkt zich tot een puur factuele omschrijving. Hier alvast enkele scenario’s waarbij de inschakeling van een deurwaarder een toegevoegde waarde biedt:

  • Inventaris van een inboedel
  • Vaststelling van (foutieve) uitvoering van bouwwerken
  • Vaststelling van een e-mail of andere correspondentie

Herkent u een van bovenstaande scenario’s? Neem gerust contact op. Wij staan voor u klaar met professioneel advies.