Uw cliënt wil zijn facturen zo snel mogelijk betaald zien en nutteloze kosten vermijden. Daarom steken we eerst veel energie en aandacht in de minnelijke procedure en gaan we pas tot dagvaarding over als dat echt nodig is.

SOLVABILITEITSONDERZOEK

De ene debiteur is de andere niet. Een consument benaderen we anders dan een onderneming die zijn schulden niet betaalt. Modero raadpleegt daarom eerst verschillende interne en externe gegevensbestanden waar mogelijk om de identiteit en solvabiliteit van de betrokkene te bepalen, altijd met respect voor de privacy. Na een identiteitscontrole en solvabiliteitsonderzoek kan de haalbaarheid van de vordering veel preciezer ingeschat worden. In functie van uw doelstellingen en het solvabiliteitsprofiel van de betrokkene wordt er in samenspraak met u een aangepast traject uitgewerkt. 

AANMANING

Vermoedelijk stuurde u of uw cliënt zelf al een eerste of zelfs een tweede aanmaning naar de betrokkene. Vooraleer het dossier wordt overgenomen, bestudeert Modero die brieven nauwkeurig en geeft advies. Stelde u de juiste eis? Gebruikte u de juiste middelen? Hierna kan Modero zelf nog een aanmaning sturen. De stijl en aanpak die wordt gehanteerd maakt een groot verschil. Elke debiteur verdient krediet, tot op zekere hoogte. Als de betrokkene uit de communicatie kan opmaken dat u vastbesloten bent betaling te bekomen, volgt vaak al een wijziging in betalingsgedrag.

DREMPELVERLAGENDE COMMUNICATIE

Een goed geïnformeerd persoon betaalt sneller. We zetten een waaier aan communicatiemiddelen in om de drempel zo laag mogelijk te maken. Elke debiteur krijgt toegang tot zijn dossier via het internet, duidelijke afrekeningen, begeleidende brieven, brede openingsuren, regionale loketten, meertalige medewerkers, SMS, bijzondere websites, enz. De toegang tot juridische of maatschappelijke ondersteuning is niet voor iedereen even duidelijk. Via onze interne ombudsdienst worden betrokkenen naar de juiste maatschappelijke of juridische diensten doorverwezen. Op onze website staan ook verschillende nuttige links. Deze ombudsdienst behandelt ook eventuele klachten van klanten over onze werkwijze.

GEEN INCASSOKANTOOR

Met deze persoonlijke aanpak van dossiers onderscheiden we ons van een incassokantoor. Wanneer geen betaling volgt, kunnen wij als gerechtsdeurwaarder na deze minnelijke invorderingsfase dadelijk de gerechtelijke procedure opstarten, na voorafgaand overleg met u en uw cliënt. 
We bekijken een dossier vanaf de opstart door een gerechtelijke bril. Indien gewenst, kunnen we het overzicht over het volledig dossier behouden, van bij opstart tot de eventuele gedwongen tenuitvoerlegging. Het minnelijk en gerechtelijk luik vormt één geheel. Er gaat geen informatie verloren en we kunnen op die manier een snellere doorlooptijd garanderen.

ALTIJD EEN ACTUEEL OVERZICHT

Onze eigen ICT-dienst vormt de ruggengraat van Modero’s dienstverlening. Ongeacht welke Moderomedewerker op een bepaald ogenblik uw dossier behandelt, het zal altijd up-to-date zijn. Modero maakt gebruik van de meest moderne technologieën op het gebied van data-synchronisatie en stuurt het invorderingstraject aan vanuit een centraal dossier in alle fases van de procedure. Systematisch worden alle wijzigingen in een dossier teruggekoppeld naar een centrale server. Transparantie is een basisbegrip voor Modero dus zowel u als uw cliënt kunnen toegang krijgen tot die centrale server via een webapplicatie voor online dossierconsultatie en kunnen gepersonaliseerde rapporten opvragen. Al werkt er een heel team aan uw dossiers, u krijgt één centraal contactpersoon als aanspreekpunt toegewezen. Zo behoudt u het overzicht.

AUTOMATISATIE IN PLAATS VAN ADMINISTRATIE

Heeft u een grote stapel dossiers die u snel wil opstarten? De eigen ICT-dienst verzorgt voor heel België een snelle, geautomatiseerde aanmaak van uw dossiers dankzij in huis ontwikkelde state-of-the-art software.
Modero kan het hele debiteurenbeheer van u overnemen vanaf de eerste aanmaning, de rappelbrieven, het telefoonverkeer, het verwerken van betalingen tot en met minnelijke en gerechtelijke invordering. Dit levert uw kantoor een significante administratieve ontlasting op in ruil voor een performant en kostenefficiënt systeem. Alleen maar voordelen dus.

AFBETALINGSPLANNEN & UITSTEL VAN BETALING

In sommige gevallen kan de betrokkene zijn schuld niet betalen. Dan is het vaak verstandig om de betaling in de tijd te spreiden. Zo krijgt deze (onder toezicht) de kans om zijn schuld af te betalen zonder dieper in geldproblemen te komen. Dat levert ook voor u meteen op: liever iemand die na een tijdje het volledige bedrag afbetaalt, dan iemand die helemaal niet over de brug komt. We proberen alle spreidingsplannen te beperken tot 12 maanden. Zo krijgt u in elk geval betaling binnen een redelijke termijn.

FAILLISSEMENT & COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Stevent de betrokkene op een faillissement af? Dan kunnen we meteen na faillissement aangifte in de boedel doen. Zo zijn de rechten van uw cliënt optimaal gewaarborgd tijdens de falingsprocedure. Hebben we te maken met een privépersoon in een collectieve schuldenregeling? Dan kunnen we het overleg met de schuldbemiddelaar van u overnemen om de vordering van uw cliënt optimaal te verdedigen.