debiteurenbeheer

Een gerechtsdeurwaarder krijgt elke dag te maken met wanbetalers. Zijn doel: zo snel mogelijk en op een correcte manier tot een oplossing te komen, zodat uw business niet in het gedrang komt. Door uw debiteurenbeheer uit te besteden, profiteert u van zijn expertise en zal uw inning gerichter verlopen. De redenen waarom klanten niet betalen, lopen erg uiteen. Zelfs bij grote bedrijven gaat het soms om eenvoudige vergetelheden. Ontdek hoe u alvast uw communicatie met wanbetalers op punt zet.

Vermeld duidelijk uw betalingsgegevens

Een efficiënte inning begint bij uzelf, en meer bepaald bij uw facturatie. Zorg ervoor dat die altijd duidelijk en transparant is. Een correcte factuur bevat het juiste bedrag, een duidelijk zichtbaar rekeningnummer en een makkelijk vindbare betalingsreferte. Ook de betalingstermijn en mogelijke sancties moeten voor uw cliënteel meteen duidelijk zijn.

Bundel belangrijke info op bladzijde één

Algemene voorwaarden zijn belangrijk, maar waak erover dat het doel van uw brief van meet af aan duidelijk is. Bij een factuur is dat eenvoudig: u wilt dat de klant betaalt. Geef de algemene voorwaarden daarom een minder prioritaire plaats dan de eigenlijke betalingsgegevens.

Benader de schuldenaar persoonlijk bij efficiënt debiteurenbeheer

Wie zich persoonlijk aangesproken voelt, zal altijd sneller overgaan tot actie. Maak het contact daarom zo persoonlijk mogelijk. Bij particulieren is dat niet zo’n probleem, bij grote bedrijven wel: doe de nodige navraag, zodat u een persoonlijk aanspreekpunt hebt bij de onderneming in kwestie.

Controleer de basis van elke factuur

Wanbetaling ligt doorgaans aan de klant. Toch controleert u het best ook of uzelf niets te verwijten valt. Is de levering van het product of de dienst juist, tijdig en volledig verlopen? Werd uw factuur geprotesteerd? Handelde u binnen het kader van uw erkende Nacebel-activiteiten?

Debiteurenbeheer? Maak het positief

Wanbetalingen zijn niet om vrolijk van te worden. En toch vermijdt u het best een negatieve insteek. Een wanbetaler zal namelijk sneller betalen als u de goede klantenrelatie benadrukt en aangeeft dat hij hoge kosten vermijdt door meteen te betalen.

Daarnaast kan het nuttig zijn om nudging toe te passen, een motivatietechniek die een positieve gedragsverandering stimuleert. Dit is een aanvulling op de drie traditionele instrumenten van gedragsbeïnvloeding: wetgeving, voorlichting en financiële prikkels. In het geval van aanmaningen betekent dit: wanbetalers subtiel op hun plichten te wijzen, zodat ze sneller het gewenste gedrag vertonen. Daarbij worden zowel de ‘kosten’ van de wanbetaling als de ‘baten’ van een betaling onderstreept. De geadresseerde wordt ook persoonlijk en vriendelijk aangesproken.

Ga voor een stipte opvolging en snelle invordering

Niemand is gebaat bij een aanslepende procedure. Controleer uw openstaande facturen en aarzel niet om – uiteindelijk - gerechtelijke stappen te zetten. Dat is belangrijk voor uw financiële gezondheid en voor de relatie met uw cliënteel.

Strikt debiteurenbeheer en gestroomlijnde invordering vindt u bij Modero. Neem contact met ons op en leer wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.