Rechtsgelijkheid bij de gerechtsdeurwaarder

Modero hanteert een aantal kernwaarden in de dagelijkse werking: een uniforme werkwijze koppelen we aan maatwerk voor elke opdrachtgever. We houden bij elke stap rekening met de reputatie van die laatste en gaan op zoek naar een evenwicht tussen de belangen van elke schuldeiser en de soms beperkte mogelijkheden van de schuldenaar. Die kernpunten vindt u op elk niveau bij ons terug.

Gestroomlijnde verwerking van gegevens

De uniforme aanpak in elk kantoor zorgt ervoor dat klanten overal terecht kunnen en er dezelfde service krijgen. Gegevens die lokaal worden ingevoerd, zijn meteen beschikbaar in het hele netwerk.

De voordelen op een rijtje:

- coherente verwerking: input, invorderingstraject en dossierbehandeling verloopt in het volledige netwerk gelijk en wordt gemonitord vanuit hoofdkantoor, wat leidt tot meer kostenefficiëntie.

- De gerechtsdeurwaarder op het terrein zorgt voor updates van dossiergegevens via onze app.

Invordering op maat

De juiste software en een goed georganiseerd netwerk zijn de basis om maatwerk te leveren bij elke opdracht. Modero bepaalt de aanpak van vorderingen in functie van de opdrachtgever. We maken een draaiboek met de beschrijving van gemaakte afspraken dat wordt bijgestuurd na onderling overleg. Uw tevredenheid staat bij ons centraal; daarom zorgen we ervoor dat die duidelijk meetbaar is doorheen het invorderingstraject met concrete parameters via een Service Level Agreement (SLA).

Filosofie van de opdrachtgever

Uit het partnership met de opdrachtgever volgt een actief reputatiemanagement: Modero past de invordering aan in functie van uw imago. Dat doen we door bij elke communicatie de tone of voice aan te passen aan uw aanpak en rekening te houden met uw huisstijl bij documenten, mails en websites. Daarnaast spelen we onze troeven uit: de talrijke loketten, de ruime openingsuren en de handige online tools.

Oog voor elke partij

Modero doet meer dan alleen de inning van vorderingen. We voorkomen mogelijke betaalconflicten en lossen lopende problemen op door de inzet van persoonlijk contact en de uitwerking van oplossingen op maat. Daarbij helpen de lage drempel, de eigen ombudsdienst en het samenwerkingsprotocol met ocmw.

Impact op de dagelijkse werking

Het Modero-DNA leidt tot een uniform invorderingstraject met aangepaste communicatie in functie van de opdrachtgever en een focus op kostenefficiëntie voor opdrachtgever én klant.