gerechtsdeurwaarder klachten

Een gerechtsdeurwaarder probeert problemen op te lossen. Hij gaat op zoek naar een gepaste regeling voor beide partijen. Een correcte werkwijze met oog voor elke belanghebbende ligt Modero nauw aan het hart. Een vlotte klachtenbehandeling vinden we daarom cruciaal: loopt er iets niet zoals het hoort, dan kan u terecht bij onze ombudsdienst.

Bemiddeling door de gerechtsdeurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder wordt ingeschakeld om een (betalings)conflict tussen twee of meer partijen op een menselijke manier op te lossen. Het is belangrijk dat u weet dat u op elk moment van de procedure contact kunt opnemen met uw gerechtsdeurwaarder als u het niet eens bent met de gehanteerde werkwijze. Onze ombudsdienst helpt u verder. 

Waar kan u terecht met uw klacht?

U bent niet verplicht om uw klacht bij ons in te dienen. De wet voorziet een aantal mogelijkheden om een klacht neer te leggen: de syndicus-voorzitter van de arrondissementskamer is een tuchtorgaan dat kan optreden tegen een gerechtsdeurwaarder. Bij misdrijven wendt u zich tot de Procureur des Konings.

Modero staat voor een transparante werkwijze en wil snel kunnen inspelen op de problemen die u ervaart. Daarom werd een eigen ombudsdienst opgericht die uw klacht intern behandelt en u hiervan op de hoogte houdt.

Hoe behandelen we klachten over de gerechtsdeurwaarder?

Uw klacht bezorgt u via een online formulier. Binnen de twee dagen na uw bericht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Gaat uw melding over een andere materie, niet gerelateerd aan onze werkwijze, dan sturen we ze door naar de juiste dienst. Onze ombudsdienstbehandelt uw klacht binnen de veertien dagen, waarna u antwoord krijgt via telefoon, mail of brief. Lukt het ons niet binnen die termijn te antwoorden, dan houden we u uiteraard op de hoogte.

Beleidslijnen bij de bemiddeling

Transparantie en toegankelijkheid staan centraal bij de werking van Modero. De ombudsdienst waakt erover dat elke procedure correct wordt toegepast zodat elke betrokkene na verloop van tijd tevreden terugkijkt op de afhandeling van het probleem.

Modero gelooft sterk in goede communicatie en voortdurende verbetering. Uw opmerkingen en klachten helpen ons. We vernemen dus graag wat u van ons vindt.