We vinden het belangrijk dat u zo optimaal mogelijk wordt geholpen en dus kijken we kritisch naar onze dienstverlening. Daarom luisteren we ook naar klachten en zoeken we naar oplossingen en mogelijke verbeteringen.
Als u het niet eens bent met de gehanteerde werkwijze van Modero kan u een klacht bij ons indienen.

Lees hier het jaarverslag.

HOE KAN U EEN KLACHT INDIENEN?

Bezorg ons uw klacht over onze werkwijze via onderstaand formulier. Uiterlijk 2 werkdagen na uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. Een antwoord krijgt u 14 dagen na uw klacht. Als dat niet lukt, laten we u dat tijdig weten.

Een klacht over onze werkwijze wordt intern onderzocht.

Een klacht over uw dossier wordt overgemaakt aan de teamverantwoordelijke die uw klacht verder onderzoekt en daarover terugkoppelt.

Modero biedt daarnaast een extra dienstverlening aan haar opdrachtgevers aan: OneIn samenspraak met de opdrachtgever kan uw dossier worden overgemaakt aan One. Dat is een bemiddelingsdienst die specifiek op zoek gaat naar een globale aanzuiveringsregeling voor uw schulden.  One engageert zich kosteloos uw schulden in kaart te brengen en een betalingstraject op te stellen. U werkt hier actief aan mee en volgt stipt de gemaakte afspraken.

Lukt het niet om via Modero PLUS tot een structurele oplossing te komen, dan kan uw dossier overgemaakt worden aan een externe juridische bemiddelaar, die op zoek gaat naar een antwoord op de betwisting en dat overmaakt aan de ombudsdienst.

De Arrondissementskamer, De Nationale Kamer of de Federale Ombudsdienst

U bent niet verplicht om uw klacht bij ons in te dienen. U kan eventueel ook klacht neerleggen bij de verslaggever van de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders of de syndicus-voorzitter van de arrondissementskamer van Antwerpen. De gerechtsdeurwaarders worden namelijk per arrondissement vertegenwoordigd door een arrondissementskamer, welke wordt geleid door een Raad. Deze arrondissementskamers hebben onder andere als opdracht de orde en de tucht onder de gerechtsdeurwaarders van hun arrondissement te handhaven. 

U kan ook terecht bij de Federale Ombudsdienst. Uw klacht is enkel toegankelijk nadat u ook al contact opnam met het kantoor. Daarom kunt u best eerst contact opnemen met Modero via onderstaand formulier.

De Procureur des Konings

U kan zich tenslotte, als het gaat om een misdrijf, rechtstreeks wenden tot de Procureur des Konings die op zijn beurt de klacht zal behandelen en desgevallend de zaak zal inleiden voor de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg.

KLACHTENFORMULIER

U kan een klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen. Beschrijf uw klacht en geef daarbij zoveel mogelijk relevante informatie. Tegen wie dient u een klacht in? Wanneer is het gebeurd? Waarover ging het? Des te nauwkeuriger uw omschrijving, des te beter wij u kunnen helpen.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png txt odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.